Gemeente Borgerstein vzw

Zorginspectie

Borgerstein is een vergunde zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan volwassen personen met een verstandelijke beperking. Toezicht op de vergunde zorgaanbieders gebeurt door de Zorginspectie onder de vorm van inspecties en beleidsadvisering. De verslagen van de inspectiebezoeken kan je hieronder terugvinden.