Gemeente Borgerstein vzw

Directeur WEBO vertelt over nieuwbouw

Een efficiënte en functionele werkplaats

"De verhuizing naar een nieuwe locatie in een industriezone moet bijdragen tot een verhoogde zichtbaarheid,” zegt Werner Dom, directeur WEBO. “Naast de zichtbaarheid waren ook toegankelijkheid, functionaliteit en de mogelijkheid tot uitbreiding belangrijke argumenten om voor het perceel aan de Kempenarestraat te kiezen. We willen een efficiënte en functionele werkplaats, die vlot toegankelijk is voor onze medewerkers, ongeacht hun transportmiddel voor woon-werkverkeer. Uiteraard zullen we voldoende ruimte voorzien voor ateliers, refter, kleedkamers, sanitair, parking, fietsenstalling, burelen, enz. Mocht er in de toekomst nood zijn aan extra infrastructuur, dan zijn er uitbreidingsmogelijkheden op het perceel zelf.”

Moderne infrastructuur

Met 190 personen in dienst is het maatwerkbedrijf WEBO een belangrijke werkgever voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de omgeving. In het nieuwe gebouw zal WEBO de activiteiten verder zetten vanuit de afdelingen elektromontage, verpakking, groendienst en locatiewerk (ter plaatse werken bij de klant). Werner Dom licht toe: “We beschikken over een gevarieerd aanbod van diensten en knowhow. In principe kunnen we voor elk bedrijf een meerwaarde bieden bv. door het groenonderhoud van hun terrein, het verpakken van materiaal, het uitvoeren van montageopdrachten, enz. De mogelijkheden van WEBO zijn bijzonder divers. Als de klant dat wenst, komt er zelfs een team ter plaatse om het werk op te knappen. Onze ervaren monitoren luisteren naar de wensen van de klant en bepalen in onderling overleg de juiste aanpak. Zo staan we garant voor de beste service en kunnen we flexibel inspelen op de noden van de klant. Dankzij de nieuwbouw zullen we in de toekomst ook over een moderne infrastructuur beschikken, wat een extra troef is.”

Individuele begeleiding

De ingebruikname van de nieuwbouw wordt voorzien eind 2017. Het voorontwerp werd op 20 mei 2015 goedgekeurd door de raad van bestuur en het definitief ontwerp wordt nu voorbereid. De medewerkers van WEBO en Borgerstein worden via infosessies op de hoogte gehouden van de vooruitgang van het project. “Het zal van elke medewerker een aanpassing vergen,” zegt Werner Dom. “We zullen werken op een nieuwe locatie en in een compleet andere opstelling. Zo zal er bijvoorbeeld ook atelierruimte zijn op de eerste verdieping, die bereikbaar is via trap of lift. Iedereen zal zijn of haar draai moeten vinden en voor de ene persoon gaat dit al vlotter dan voor de andere. We willen onze mensen ondersteunen tijdens dit veranderingsproces door individuele begeleiding aan te bieden vanuit de dienst sociaal- en arbeidsbeleid (bv. om het nieuw woon-werk traject uit te stippelen). Er werd ook een opleidingstraject ‘Omgaan met verandering’ opgestart, waarin het thema verhuizen uitgebreid aan bod komt. En uiteraard is iedereen steeds welkom bij de directie van WEBO met vragen, bezorgdheden of suggesties.”