Gemeente Borgerstein vzw

Visie

Borgerstein biedt ondersteuning en begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Afhankelijk van de zorgvraag van de individuele cliënt kan deze ondersteuning verschillende vormen aannemen.

In de ondersteuning leggen wij volgende accenten.

  • Vraaggestuurde zorg: het hele ondersteuningsproces baseren wij op de vraag die de cliënt stelt.
  • Inspraak: samen met de cliënt maken wij een ondersteuningsplan op. De stem van de cliënt is voor ons erg belangrijk.
  • Inclusie: in elke ondersteuningsvraag gaan we na in welke mate we een inclusief antwoord kunnen geven. In zover het kan en wenselijk is voor de cliënt vinden wij ‘deelname aan het reguliere maatschappelijk leven’ een meerwaarde.
  • Netwerk als actieve partner in de ondersteuning: wij beschouwen de betrokkenheid van het netwerk als een belangrijke meerwaarde in het begeleidingsproces.
  • Professionaliteit van de medewerkers: onze medewerkers scholen zich voortdurend bij. In de ondersteuningsrelatie tussen cliënt en begeleider wordt permanent gestreefd naar een evenwicht tussen ruimte geven en houvast bieden.
  • Multidisciplinaire samenwerking: zowel intern als extern werken we met veel disciplines samen om een antwoord te kunnen bieden op de individuele zorgvraag van de cliënt.