Studenten en stagiairs

Vakantiewerk

Je wenst tijdens het weekend of de zomermaanden als student in Borgerstein te werken. Dat kan! Verschillende afdelingen in Borgerstein stellen elk jaar studenten te werk.

Heb je interesse om als jobstudent te werken bij Borgerstein? Neem dan contact op met de personeelsdienst voor meer info: Annika Van Rymenant, tel. 015 56 03 00 - e-mail: sollicitaties@borgerstein.beof solliciteeronline.

Stagiaires

Via stages kom je als student al vroeg in aanraking met de beroepswerkelijkheid. Ze laten je proeven van de dagelijkse realiteit van het beroep, en geven je de kans om specifieke vaardigheden en attitudes te verwerven. Binnen Borgerstein proberen we dan ook om de stagemogelijkheden zo goed mogelijk af te stemmen op de theorie die je als student al kreeg aangeboden. Bij Borgerstein kan je terecht als stagiair voor verschillende functies:

  • paramedici
  • verpleegkundigen
  • zorgkundigen
  • begeleiders
  • ...

Wens je een stageplaats aan te vragen of wil je graag meer informatie? Stuur dan een e-mail naar stage@borgerstein.be of contacteer de personeelsdienst: Cynthia De Hoef via 015 56 02 95.