Gemeente Borgerstein vzw

Site IJzerenveld

Op 18 januari 2017 heeft de raad van bestuur, op voorstel van de directie, het te realiseren bouwprogramma aangepast en definitief vastgelegd.

Het masterplan ‘Van Borgerstein naar Borgerwijk’ is een gigantisch project, geraamd op circa 80 miljoen EUR, met volgende deelprojecten:

 • het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de nieuwbouw voor gehandicapten- en ouderenzorg;
 • een nieuwbouw voor maatwerkbedrijf WEBO in de Kempenarestraat (tegenover BelOrta)
 • de herontwikkeling van het ‘seminariegebouw Borgerstein’;
 • de ontwikkeling van een woonerf;
 • de heraanleg van het omliggend park en de gemeenschappelijke infrastructuur.

We zetten de belangrijkste stand van zaken op een rij:

Voor de afdeling gehandicaptenzorg zijn er momenteel een aantal ingrijpende evoluties waar te nemen.

 • De persoonsvolgende financiering die niet langer gebaseerd is op erkenningen. Dat betekent dat er veel meer vrijheid is om te ondernemen en zich te richten naar de toekomstige vraag.
 • De overgang van een all-in dagprijs naar het aanrekenen van woon- en leefkosten, wat ons toelaat een huurprijs te vragen voor de woongelegenheden die we ter beschikking stellen.
 • Een gewijzigde subsidieregelgeving die enkel nog de infrastructuur van de zwaarste zorg subsidieert


Dit leidt tot de volgende wijziging van het programma:

 • Behoud van een gebouw voor dagactivering en paramedische zorg op Berkendries
 • Het samenbrengen van 3 verschillende doelgroepen in 1 infrastructuur:
  • behoud van 20 cliënten met bijkomende psychische kwetsbaarheid
  • behoud van 20 cliënten met bijkomende ASS problematiek
  • opvang voor 30 cliënten met motorische problemen
 • Geen logeerkamers in het nieuwe gebouw, wel op Berkendries.
 • Dagactivering voor externen en internen.
 • Paramedische zorg voor de residentiële cliënten.
 • Het verhuizen van de overige cliënten naar inclusief wonen in de stad (ongeveer een 70-tal). Bij voorkeur in grote projecten die opvang bieden tot 20 à 25 cliënten.

Voor ouderenzorg blijft het programma voor 120 personen aangehouden in een nieuw woonzorgcentrum voor fysiek of psychisch zorgbehoevenden en personen met dementie op de gronden van de vzw.

Wijziging RUP

Om heel dit project mogelijk te maken, dienden we het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) te wijzigen. In overleg met de gemeente van Sint-Katelijne-Waver werd deze procedure aangevat op 17 januari 2015. Op maandag 29 mei 2017 keurde de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver de herziening van het RUP definitief goed. Voor meer info hierover, klik hier.

Ontwikkeling site

Er wordt nu volop gewerkt aan de ontwikkeling van de site. Na de marktbevraging kwamen er 5 kandidaturen binnen van geïnteresseerde consortia om de zorggebouwen te realiseren. Drie kandidaturen zijn in de running voor de bouw van de Borgerwijk. Het gaat om samenwerkingsverbanden met architecten, projectontwikkelaars en aannemers. In een eerste dialoogronde brachten zij hun ontwerpvisie naar voor, een voorstel van aanpak en de contouren van een financiële structuur. Hierop werden opmerkingen en aandachtspunten geformuleerd. In een tweede fase (december 2017-januari 2018) zullen de aangepaste en meer gedetailleerde voorstellen verder worden bestudeerd. Hieruit volgen eventueel verdere onderhandelingen, die in het voorjaar van 2018 moeten leiden tot het weerhouden van 1 kandidaat.