Gemeente Borgerstein vzw

Signaalkaart

Een opmerking? Wij horen het graag. Onze signaalkaart biedt de mogelijkheid om een idee tot verbetering, een uiting van waardering, een agendapunt voor het collectief overlegorgaan of een andere opmerking aan te brengen. De digitale versie van de signaalkaart kan je hier terugvinden.