Gemeente Borgerstein vzw

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Borgerstein heeft ook een erkenning om rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) aan te bieden. Via RTH kunnen mensen met een vermoeden van handicap en die (nog) geen persoonsvolgend budget hebben, in beperkte mate gebruik maken van ons ondersteuningsaanbod. Voor meer informatie over rechtstreeks toegankelijke hulp, klik hier.

Heb je een vraag over RTH in Borgerstein? Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk: Nele Galicia, tel.: 015 56 02 97 - e-mail: gz.dmw@borgerstein.be.