RAF - teamleider

"Ik werk sinds 1995 in Borgerstein. Ik kwam van een klein dagcentrum in het 'grote' Borgerstein terecht. Een enorme verandering! Tijdens mijn carrière bleek dit grote voordelen te hebben. Het stelde me in staat om, wanneer ik het wenste, andere lucht op te snuiven en nieuwe ervaringen op te doen. Zo ben ik begeleider geweest in een zorggroep. Maar ook in een groep met personen met een lichte verstandelijke beperking of een groep met personen met een psychische kwetsbaarheid. Het was ook leuk om groepsoverstijgende activiteiten te doen. Zo was ik trainer van een voetbal- en netbalploeg. Heel tof om het in een competitie op te nemen tegen andere voorzieningen. Het zorgt voor een andere band tussen begeleider en cliënt. Ik was ook instructeur om aan collega's persoons- en teamgerichte veiligheidstechnieken aan te leren.

Met de ervaringen die ik de eerste jaren heb opgebouwd, kon ik hoofdbegeleider worden van 2 teams die cliënten begeleiden in woningen in de stad. Deze inclusieve werking stelt ons weer voor nieuwe uitdagingen. We helpen mensen hun eigen leven uit te bouwen. We dagen ze uit om, meer als voorheen, deel te nemen aan de maatschappij als volwaardige burgers.

Borgerstein heeft me al de nodige afwisseling en uitdagingen kunnen bieden om nog steeds gemotiveerd te komen werken."