Gemeente Borgerstein vzw

Opleiding

Binnen ons maatwerkbedrijf proberen wij onze werknemers zo veel mogelijk kansen te geven om hun competenties te ontplooien. Om een goede begeleiding te bieden worden de competenties van onze werknemers in beeld gebracht. Nadien wordt samen met de monitoren bekeken aan welke vaardigheden er gewerkt zal worden. Aan het einde van het opleidingstraject willen we een duidelijk beeld hebben van de competenties en de capaciteiten van de werknemer. Zo kunnen we bepalen voor welke jobs de werknemer het meest geschikt is. Tenslotte is dat ons doel: de juiste persoon op de juiste job plaatsen.