Gemeente Borgerstein vzw

Beschikbare plaatsen

Ben jij op zoek naar een open plaats bij een zorgaanbieder? De afdeling gehandicaptenzorg van Borgerstein heeft op dit ogenblik:

  • 2 plaatsen voor personen met een ernstig motorische beperking
  • 2 plaatsen voor personen met een licht tot matig verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis.
  • 1 plaats voor een persoon met een bijkomende psychische problematiek
  • 1 plaats voor een persoon met een ernstig verstandelijke beperking
  • 1 plaats voor een persoon met een enkelvoudige verstandelijke beperking (matig/licht).
  • enkele plaatsen in de dagondersteuning.

Beschik je over een persoonsvolgend budget en ben je op zoek naar woon- en dagondersteuning? Maak dan gerust een afspraak met de dienst maatschappelijk werk voor een verkennend gesprek.