Gemeente Borgerstein vzw

Ondersteuningsaanbod

In Borgerstein kunnen volwassen personen met een beperking op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Alle ondersteuningsvormen kunnen onderling gecombineerd worden, afhankelijk van de vraag van de cliënt en zijn/haar persoonsvolgend budget.