Gemeente Borgerstein vzw

November 2016

November 2016

Op maandag 7 november zijn de werkzaamheden van de nieuwe WEBO van start gegaan. Voor het project zijn 360 kalenderdagen voorzien. Als hoofdaannemer gaat de firma Cosimco nv er alles aan doen om het gebouw tegen eind 2017 in gebruik te kunnen nemen.

In de eerste fase zullen de voorbereidende grondwerken en de werfinrichting gebeuren. Op die manier wordt alles in gereedheid gebracht voor de start van de werkelijke opbouw van de nieuwe werkplaats. Na het aanleggen van de funderingen, zal de eerste steenlegging een feit zijn! Volgens de huidige werfplanning voorzien we dit feestelijk gebeuren rond midden maart 2017.

106_0361.JPG 

106_0355.JPG 

106_0357.JPG