Gemeente Borgerstein vzw

Raad van bestuur neemt belangrijke beslissing in uitvoering van het masterplan

Gepubliceerd op: maandag 23 juli 2018

In uitvoering van het masterplan “Van Borgerstein tot Borgerwijk” heeft de raad van bestuur van Borgerstein vzw op 4 juli 2018 een belangrijke beslissing genomen.

Sinds de publieke aankondiging begin februari 2017 namen drie consortia actief deel aan de concurrentiedialoog met als voorwerp ‘Het ontwerp, bouw en beperkte financiering van een nieuwbouw voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg en herontwikkeling van de Borgersteinsite met seminariegebouw, woonerf en park’.

Na twee dialoogrondes en tal van workshops, met terugkoppeling naar het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver en met herhaald advies van de gemeentelijke erfgoedraad, werd door alle deelnemers op 4 mei 2018 een eindofferte ingediend.

Op basis van een grondige analyse van deze voorstellen heeft de raad van bestuur op 4 juli beslist de opdracht te gunnen aan de THV BERGESTEYN. De projectontwikkeling is in handen van CORES Development, VANHOUT Projects, MONUMENT Real Estate en J.DELENS. Voor de architectuur tekenen Architectenvennootschap AR-TE (Leuven) en Stéphane BEEL (Gent).

Na vele jaren van intens overleg en voorbereiding en na het doorlopen van een procedure tot herziening van het RUP wordt hiermee het startsein gegeven van een totaalproject, waarbij niet alleen voor alle cliënten in gehandicapten- en ouderenzorg een nieuwe huisvesting zal worden tot stand gebracht maar waarbij tegelijkertijd een nieuwe bestemming zal worden gegeven aan het grootschalig seminariegebouw met tal van nieuwe woonvormen, publieke dienstverlening en kleinschalige op zorggerichte commerciële activiteiten.

Voor Borgerstein vzw is het de ultieme voltooiing van het masterplan waarbij reeds 100 personen met een beperking een nieuwe huisvesting kregen toegewezen (Berkendries in 2011), bijkomende inclusieve woongelegenheden in de stad werden (en ook nog worden gecreëerd) en een nieuw maatwerkbedrijf in gebruik werd genomen (eind 2017).

De oplevering van de nieuwe zorggebouwen is voorzien in het tweede semester van 2021. Voor ouderenzorg worden de 2 huidige woonzorgcentra Huize Sinte-Angela en De Beiaard samengebracht in 1 nieuw gebouw. Voor gehandicaptenzorg worden er infrastructuren voorzien voor de residentiële opvang van 70 cliënten met een beperking die nood hebben aan gespecialiseerde zorg.

Er wordt ook een dagcentrum gebouwd voor de dagbesteding voor zowel 170 interne als voor 50 externe cliënten van de afdeling gehandicaptenzorg.

Meer info: Jan Gysen: ondervoorzitter: j.gysen@borgerstein.be / 0476 20 47 17

 

Geert MILH - algemeen directeur 

Jan GYSEN - ondervoorzitter 

Dirk VANSTAPPEN - voorzitter