Gemeente Borgerstein vzw

Bezoek van de Zorginspectie

Gepubliceerd op: donderdag 8 februari 2018
Op dinsdag 14 november bracht een inspecteur van de Zorginspectie een onaangekondigd bezoek aan de afdeling gehandicaptenzorg. Het betrof een algemene inspectie van twee woongelegenheden: een leefgroep in het seminariegebouw en een woning in de stad.

Er werd tijdens de inspectie gekeken naar de infrastructuur, de privacy, de cliëntendossiers, de medicatiebedeling, inspraak, enz. Er werden enkele aandachtspunten geformuleerd, maar geen afwijkingen. We geven jullie graag enkele mooie woorden uit de besluiten van de inspecteur mee:

Leefgroep in het seminariegebouw: "Ondanks de grootschaligheid van de werking, slaagt de organisatie er in om zeer doelgroepspecifiek te werken. Vanuit de grote organisatie wordt ingezet op vorming en ondersteuning van alle personeelsleden. Begeleiders op de werkvloer kennen de geldende afspraken en passen deze op een voor de cliënten aangepaste wijze toe."

Algemeen: "Het inzetten van de ondersteunende begeleiders die aan de slag gaan met individuele cliënten rond diverse thema's is ongetwijfeld een good practice."

Woning in de stad: "Deze site is een goed voorbeeld van inclusief leven in de maatschappij, waarbij men door de nabijheid van beide woningen een goede begeleiding kan verzekeren met één enkel team. Mooie infrastructuur en kleine leefgroep bevorderen ongetwijfeld de goede werking."

Het volledige verslag is raadpleegbaar op de website: https://www.borgerstein.be/zorginspectie.

Wij willen iedereen die meewerkte aan deze inspectie en ieder van jullie die dag in dag uit meewerkt om deze kwaliteit van zorg te realiseren van harte danken voor de inzet!

Veerle De Cleyn - stafmedewerker beleid