Gemeente Borgerstein vzw

Het park van Borgerstein

Gepubliceerd op: vrijdag 29 mei 2020

Beste buren,

Bij het begin van de uitbraak van de coronacrisis moesten wij het park noodgedwongen sluiten. Het park (dat eigendom is van de vzw) hebben wij gedurende de lockdownperiode kunnen gebruiken als onze private “tuin”. Zo konden de cliënten van Borgerstein die - van overheidswege - het domein niet mogen verlaten, toch buiten, zonder risico op besmetting van zichzelf of van de buurtbewoners.

Recent hebben wij een bericht gekregen van een van onze buren met de vraag wanneer het park nu terug opengesteld wordt.

We hebben die vraag besproken op onze crisiscel en ook voorgelegd aan het bestuur. Wij willen het openen van het park stapsgewijs organiseren. Dat betekent dat wij eerst de kans willen geven aan de familie van onze cliënten, die nog maar heel recent terug op bezoek mogen komen, om met hun familielid die in Borgerstein verblijft, een korte wandeling in het park te kunnen maken. Dit zou in onze planning kunnen toegelaten worden in de loop van de maand juni. Voorlopig wensen we niet dat er op dat moment andere bezoekers (uit de buurt) in het park verblijven. Heel wat van onze cliënten begrijpen niet wat social distance betekent. Wij willen dus geen risico lopen op besmetting, noch voor u, noch voor henzelf. Het is de verantwoordelijkheid van ons als directie om de veiligheid en de gezondheid van onze cliënten en ons personeel zoveel als mogelijk te vrijwaren.

Eind juni willen we de situatie evalueren en dan beslissen wanneer we het park gedeeltelijk of volledig, terug kunnen openen.

We begrijpen dat dit voor jullie geen fijn nieuws is en wij jullie geduld op de proef stellen. Als buurtbewoner zijn jullie vertrouwd met onze cliënten. Wij durven dan ook rekenen op jullie begrip voor onze maatregelen.

Vriendelijke groeten,

Geert Milh - algemeen directeur