Gemeente Borgerstein vzw

Directeur maatwerkbedrijf WEBO

Gepubliceerd op: dinsdag 28 april 2020

Momenteel zoeken wij voor ons maatwerkbedrijf een:

DIRECTEUR MAATWERKBEDRIJF WEBO (m/v/x) - 100% - vast

Taken en verantwoordelijkheden

Het doel van de functie is om het dagelijks beleid van het maatwerkbedrijf af te stemmen op de strategie van de organisatie. De functie richt zich op 7 resultaatsgebieden:

ALGEMEEN BELEID:

 • Implementeren van de operationele doelstellingen van het beleidsplan in het maatwerkbedrijf.
 • Opvolgen van tendensen in de sector en implementeren van de reglementering.
 • Als lid van de werkgeversafvaardiging het vertegenwoordigen van het maatwerkbedrijf zowel in de Ondernemingsraad als in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

ORGANISATORISCH:

 • Coördineren, plannen en bijsturen van de werkzaamheden van de verschillende activiteiten (ateliers, enclave, groendienst, dienst sociaal- en arbeidsbeleid),
 • Aansturen van de commerciële medewerkers, met specifiek aandacht voor offertes, nacalculaties en prospecties.

HR:

 • In samenwerking met de directeur personeel en administratie, zorgen voor een optimale inzetpersoneelsplanning, deelnemen aan het selectieproces (enkel voor omkadering), implementeren van de personeelgerelateerde items conform het algemeen HR-beleid van de vzw.

LOGISTIEK:

 • In samenwerking met de technisch verantwoordelijke, optimaliseren van de infrastructurele en logistieke noden, rekening houdend met de beschikbare middelen en het formuleren van voorstellen tot verbetering.

FINANCIEEL:

 • In samenwerking met de directie dinanciën, zorgen voor een goede financiële opvolging, inzicht verwerven op de voor- en nacalculatie van de verschillende jobs, opvolgen van de omzet en de activiteiten bijsturen waar nodig.

VEILIGHEIDSBELEID:

 • In overleg met de preventieadviseur en de algemeen directeur, het uitvoeren van de regelgeving inzake veiligheid en preventie op het werk.

NETWERKING:

 • Uitdragen van een positief imago van het maatwerkbedrijf door contacten te onderhouden binnen de sector van de sociale economie, deelnemen aan de vergaderingen van de Unie van Maatwerkbedrijven van de Provincie Antwerpen (UMPA) en participeren in activiteiten die het netwerk van WEBO onderhouden en vergroten, goede contacten verzorgen met klanten en leveranciers.

Profiel van de ideale kandidaat:

 • Een Masteropleiding met bedrijfseconomische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
 • Minstens 5 jaar relevante en succesvolle ervaring in een leidinggevende functie.
 • Ervaring in de sociale economie is een pluspunt.
 • Naast de competenties om de 7 resultaatsgebieden succesvol in te vullen, beschikt de kandidaat over voldoende communicatie- en overtuigingsvaardigheden (mondeling en schriftelijk), vaardigheden in coachend people management, stressbestendigheid (omgaan met tijds- en werkdruk, kritieken, onzekerheden, …), besluitvaardigheid en klantgerichtheid.

Aanbod

 • Je komt terecht in een boeiende werkomgeving in een sector in verandering.
 • Je maakt deel uit van een gemotiveerd team.
 • Mogelijkheden tot bijscholing en persoonlijke ontwikkeling
 • Goed inwerkingstraject.

Contact

Stuur uw cv met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar info@addvalue.eu met vermelding van de referentie EJ – 2018 – Directeur Maatwerkbedrijf. Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 uur en discreet.

Voor meer informatie, contacteer (week/weekend) Erwin Jacquemyns via ej@addvalue.eu of 0475 61 21 39.