Gemeente Borgerstein vzw

Van Borgerstein naar Borgerwijk: de eerste fase

Gepubliceerd op: woensdag 4 september 2019

Ons domein is in volle transformatie. De bouwvergunning voor de nieuwe zorggebouwen werd door het gemeentebestuur afgeleverd. De afbraak van het oude gebouw van WEBO is een feit! In aanloop naar de eigenlijke start van de werken op de site (oktober 2019) worden op het terrein de nodige voorbereidingen getroffen: werfinrichting, terreinvoorbereiding, plaatsing van afsluitingen en aanleg van wegenis- en rioleringswerken.

Het verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek is afgerond. Er bleek sprake van een matig tot goed bewaard bodemarchief. Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn uit de middeleeuwen, de nieuwe tijd en de nieuwste tijd. Er werden paalsporen, kuilen, ploegsporen, verstoringen, muurresten en natuurlijke sporen aangetroffen binnen het onderzoeksgebied. De overige sporen zijn te relateren aan landbouwactiviteiten en aan recente landindeling.

Volg hier de werken.