Gemeente Borgerstein vzw

Mobiele woonondersteuning

Een klein aantal cliënten woont zelfstandig,¬†alleen of in kleine groep (2 of 3) in een huis, appartement of studio. Deze cliënten worden enkel op die levensdomeinen begeleid waar ze een ondersteuningsvraag hebben. Professionele begeleiders verhelderen de vraag samen met de cliënt en gaan op zoek naar een passend antwoord. Dit alles gebeurt binnen de eigen wooncontext van de cliënt. De begeleiders komen ‘aan huis’.

Enkele voorbeelden van begeleiding:

  • koken
  • budgetbeheer
  • winkelen
  • begeleiding bij medische consulten
  • enz.