Missie en visie

Missie

Als sociale organisatie wil Borgerstein vzw een professionele dienstverlening bieden aan personen met een verstandelijke handicap, aan ouderwordende personen en aan personen met een arbeidshandicap. Deze professionele dienstverlening is vraaggestuurd en dient aan te sluiten bij de individuele behoeften en noden van de hiervoor vermelde personen en vertrekt vanuit een fundamentele houding van respect voor de authenticiteit en de eigen waarde van elke persoon. De doelstelling van de vereniging is gebaseerd op de christelijke inspiratie en een sterk sociaal engagement en vertrekt vanuit de boodschap van het Evangelie: "Wat ge wilt dat anderen voor u doen moet gij voor hen doen".

Visie

De dienstverlening wil een ruim pakket van intensieve en/of specifieke ondersteuning omvatten op diverse levensdomeinen zoals huisvesting, passende en lonende tewerkstelling, dagactivering en vrijetijdsbesteding en met het oog voor het ontwikkelen, het bevorderen en het behouden voor de hoger vermelde personen van welzijn en een volwaardig burgerschap in onze maatschappij.