Gemeente Borgerstein vzw

Corona-updates

Vrijdag 24 juli 2020

Beste familie en netwerk,

Zoals iedereen van ons kon vernemen in de media gaat het met de coronacijfers de verkeerde kant uit. In Borgerstein hebben we voor ons eigen personeel extra maatregelen genomen omtrent het dragen van mondmaskers. We vragen bovendien aan iedereen die naar Borgerstein komt voor een bezoek, een selectiegesprek, een afspraak,… dat hij of zij steeds een mondmasker draagt. Was en ontsmet ook steeds de handen!

Wat de bezoekregeling betreft zullen de betrokken familieleden de komende dagen op de hoogte worden gehouden van eventuele aanpassingen. We kunnen wel al meegeven dat er geen fysiek contact mag zijn tussen de bezoeker en de cliënt (beslissing van de Taskforce van de Vlaamse overheid).

Help ons het virus te bestrijden! Hou je aan de richtlijnen!

Geert Milh - algemeen directeur

Dinsdag 9 juni 2020

Beste familie en netwerk,

Samen met een 'exitstrategie' en 'het versoepelen van de maatregelen' vermindert ook de nood om regelmatig nieuws te melden over hoe wij in Borgerstein met corona omgaan. Niet dat corona volledig 'weg' is. We worden momenteel in beslag genomen door het opstellen van draaiboeken en planning van bezoek. Het dagcentrum in de afdeling gehandicaptenzorg wordt weer heel voorzichtig opgestart. We zijn er nog niet, maar we hopen dat er geen tweede golf meer komt en dat we gauw terug kunnen naar 'het normale leven'.

Wat de berichten op de website betreft gaan we dus terug naar het principe om te melden wat we belangrijk vinden, maar dus geen frequente update meer over het coronavirus in onze voorziening.

Geert Milh - algemeen directeur

Vrijdag 28 mei 2020

Beste buren,

Bij het begin van de uitbraak van de coronacrisis moesten wij het park noodgedwongen sluiten. Het park (dat eigendom is van de vzw) hebben wij gedurende de lockdownperiode kunnen gebruiken als onze private “tuin”. Zo konden de cliënten van Borgerstein die - van overheidswege - het domein niet mogen verlaten, toch buiten, zonder risico op besmetting van zichzelf of van de buurtbewoners.

Recent hebben wij een bericht gekregen van een van onze buren met de vraag wanneer het park nu terug opengesteld wordt.

We hebben die vraag besproken op onze crisiscel en ook voorgelegd aan het bestuur. Wij willen het openen van het park stapsgewijs organiseren. Dat betekent dat wij eerst de kans willen geven aan de familie van onze cliënten, die nog maar heel recent terug op bezoek mogen komen, om met hun familielid die in Borgerstein verblijft, een korte wandeling in het park te kunnen maken. Dit zou in onze planning kunnen toegelaten worden in de loop van de maand juni. Voorlopig wensen we niet dat er op dat moment andere bezoekers (uit de buurt) in het park verblijven. Heel wat van onze cliënten begrijpen niet wat social distance betekent. Wij willen dus geen risico lopen op besmetting, noch voor u, noch voor henzelf. Het is de verantwoordelijkheid van ons als directie om de veiligheid en de gezondheid van onze cliënten en ons personeel zoveel als mogelijk te vrijwaren.

Eind juni willen we de situatie evalueren en dan beslissen wanneer we het park gedeeltelijk of volledig, terug kunnen openen.

We begrijpen dat dit voor jullie geen fijn nieuws is en wij jullie geduld op de proef stellen. Als buurtbewoner zijn jullie vertrouwd met onze cliënten. Wij durven dan ook rekenen op jullie begrip voor onze maatregelen.

Vriendelijke groeten,

Geert Milh - algemeen directeur

Vrijdag 22 mei 2020

Beste familie en netwerk,

De afgelopen week waren er in onze zorgafdelingen geen meldingen van nieuwe besmettingen. Geleidelijk aan worden de maatregelen een beetje versoepeld. Deze week zijn we gestart met de bezoeken in de afdeling gehandicaptenzorg. Dit verliep in het algemeen goed. Gesterkt door deze positieve ervaring starten we volgende week ook met een lichte versoepeling in de bezoekregeling in ouderenzorg (De Beiaard en Huize Sinte-Angela). Op vraag van de overheid proberen we volop in te zetten op bezoeken in 'open lucht'. Hopelijk blijft het weer goed. Bij regenweer voorzien we wel een alternatief. De familie van onze cliënten is op de hoogte gebracht van de afspraken. Zoals eerder gezegd doen we het voorlopig rustig aan. We bekijken stap voor stap hoe het loopt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Geert Milh - algemeen directeur

Vrijdag 15 mei 2020

Beste familie en netwerk,

In de afdeling gehandicaptenzorg zijn er maandag opnieuw testen afgenomen bij twee woningen en een aantal medewerkers. Dinsdagavond kwam al het geweldige nieuws dat iedereen ‘negatief’ had getest. Vanochtend mocht onze cliënt, die het coronavirus had (maar eigenlijk helemaal geen symptomen) uit isolatie. Het is voor de betrokken cliënten en zeker ook voor onze medewerkers een enorme opluchting. Een dikke pluim voor iedereen die ervoor gezorgd heeft dat deze quarantaine goed verlopen is. Onze cliënten zelf hebben het ook geweldig gedaan, wat zeker niet evident voor hen was.

Onze samenleving bereidt zich stilaan voor op een versoepeling van de maatregelen. Als directie beseffen we dat dit geleidelijk aan ook in Borgerstein zal gebeuren. We zijn er niet helemaal gerust in dus spelen we op ‘safe’. Sommigen zullen vinden dat het te snel gaat, anderen dringen juist aan op actie. Een balans vinden in dit alles is een uitdaging.

Als directie hebben we een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van onze cliënten, maar evengoed voor de veiligheid van onze medewerkers. Een ondoordachte versoepeling zou veel leed kunnen veroorzaken. Geef ons dus de ruimte om te leren, bij te sturen en terug te leren.

De ‘update’ die we regelmatig op de website zetten, is covidgerelateerd. Het is niet omdat er geen bevestigde besmettingen zijn dat iedereen in Borgerstein kerngezond is. Onze cliënten zijn, net zoals in ‘normale’ tijden wel eens ziek, of dementerend of palliatief (maar dan niet omwille van het virus).

Wat het covidvirus betreft kunnen we melden dat er in Huize Sinte-Angela 1 cliënt is die nog steeds symptomen vertoont.

In De Beiaard geen besmettingen. Wel een cliënt waar het minder goed mee gaat.

We hebben deze week aan het netwerk van de afdeling gehandicaptenzorg gecommuniceerd dat er vanaf maandag terug bezoek mogelijk is. Het bezoek zal heel erg beperkt zijn door allerlei voorzorgsmaatregelen. We zullen volgende week zien hoe het loopt en eventueel bijsturen indien nodig.

Voor de afdeling ouderenzorg zijn we nog niet zo ver. Er wordt verder aan gewerkt.

Ik wens jullie allen een fijn weekend toe. Geniet van de versoepeling van de maatregelen, maar hou het toch maar veilig.

Geert Milh – algemeen directeur

Dinsdag 12 mei 2020

Beste familie en netwerk,

Na de bekendmaking van de overheid dat er terug bezoek mogelijk is in de afdeling gehandicaptenzorg hebben we regelmatig overleg gepleegd over hoe we dit gaan aanpakken. We zullen in de loop van deze week een communicatie verspreiden hoe we dit zien. Voor de afdeling ouderenzorg is het nog even wachten. We houden jullie op de hoogte.

Met onze cliënten gaat het in het algemeen goed. Er zijn geen bijkomende besmettingen vastgesteld. In de afdeling gehandicaptenzorg was er gisteren een 'hertesting' van een aantal cliënten en medewerkers. We wachten nog op het resultaat.

In onze afdeling WEBO is de enclaveploeg op de veiling terug gestart. Het is fijn om te zien hoe blij onze maatwerkers en hun monitor zijn om terug aan de slag te kunnen gaan.

Geert Milh - algemeen directeur

Zaterdag 9 mei 2020

Beste familie en netwerk,

Tot onze grote vreugde kunnen we jullie vandaag melden dat alle cliënten van de afdeling ouderenzorg, die woensdag en donderdag werden getest, een “negatief” resultaat hadden! Nadat het personeel van De Beiaard reeds “negatief” had getest, zijn nu ook alle medewerkers van Huize Sinte-Angela “negatief”!

Na het goede resultaat in de afdeling gehandicaptenzorg is dit een enorme opsteker voor al ons personeel.

Ik houd er dan ook aan elk personeelslid van de vzw Borgerstein te bedanken voor de volgehouden inspanningen.

We danken ook de familie en de sympathisanten van onze vzw om zich aan de afspraken te houden.

Namens de directie en het bestuur,

Geert Milh - algemeen directeur

Donderdag 7 mei 2020

Beste familie en netwerk,

Het gaat in het algemeen goed met onze cliënten, zowel in ouderenzorg als in gehandicaptenzorg. Vandaag werden de cliënten van De Beiaard getest. We verwachten vanaf morgen en de volgende dagen de resultaten van de testen, zowel van Huize Sint-Angela als van De Beiaard.

Vandaag werd er in de crisiscel verder gesproken over de bezoekregeling in de afdeling gehandicaptenzorg. Dit is niet evident omdat we willen dat alles veilig verloopt zodat er geen kans is op besmetting. Omdat we maandag nog een ‘her-testing’ zullen doen en nog niet alle partijen werden geraadpleegd voor advies zullen wij toch pas in de week van 18 mei bezoek kunnen toelaten. We zullen in de loop van volgende week iedereen goed informeren hoe dit in zijn werk zal gaan. Zo zetten we kleine stappen in het kader van ‘de versoepeling’ van de maatregelen.

We kregen net bericht dat de regering vanaf 18 mei ook bezoek mogelijk maakt in de woonzorgcentra. Ook hier zullen we bedachtzaam te werk gaan zodat alles veilig zal verlopen. We houden jullie op de hoogte hoe en wanneer dit voor De Beiaard en Huize Sinte–Angela zal kunnen. Er zal immers ook veel afhangen van de uitslag van de testresultaten.

Geert Milh - algemeen directeur

Woensdag 6 mei 2020

Beste familie en netwerk,

Op dit moment gaat het in het algemeen goed met onze cliënten, zowel in ouderenzorg als in gehandicaptenzorg.

De twee woningen (GZ) die preventief in quarantaine zijn geplaatst, tellen de dagen af. Maandag worden ze opnieuw getest. Hopelijk kennen we snel de resultaten en kunnen we opgelucht adem halen.

Er wordt gewerkt aan een bezoekregeling voor de afdeling gehandicaptenzorg, maar dit zal nog de nodige tijd vragen.

In Huize Sint-Angela werd vandaag iedereen getest. We kregen de boodschap dat het vlot verliep.

We houden jullie verder op de hoogte.

Geert Milh - algemeen directeur

Maandag 4 mei 2020

Beste familie en netwerk,

Tergend traag kwamen de testresultaten van de afdeling gehandicaptenzorg binnen. Het was pas in de loop van deze namiddag dat we over alle gegevens konden beschikken.

Van de personeelsleden hebben er drie medewerkers positief getest. Zij zijn preventief op ziekteverlof.

Van de cliënten is er 1 (!) iemand positief. Onze cliënt blijft nu voor enige tijd op zijn kamer. De woning, waar de andere cliënten allemaal 'negatief' hebben getest, is preventief in quarantaine geplaatst. Dit betekent dat de cliënten 'in hun kot' blijven. Zij moeten dus niet in isolatie op hun kamer. Ze kunnen wel alleen nog naar buiten onder begeleiding.

De woning waar een begeleidster positief heeft getest, is eveneens uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Na een week zullen, zowel de cliënten als het personeel van de betrokken woningen, 'hertest' worden. Hopelijk kunnen we dan de quarantaine opheffen. We hebben de betrokken familie van deze twee woningen reeds verwittigd.

In het algemeen kunnen we stellen dat deze resultaten bemoedigend zijn. We wensen de zieken een spoedig herstel toe.

Wat ouderenzorg betreft kunnen we nu bevestigen dat het testen van de cliënten deze week zal plaatsvinden: voor Huize Sinte-Angela op 6 mei (samen met het personeel) en voor De Beiaard op 7 mei (enkel de cliënten). Het personeel van De Beiaard was al eerder getest en iedereen was toen 'negatief'.

Geert Milh - algemeen directeur

Zaterdag 2 mei 2020

Beste familie en netwerk,

Ook vandaag geen nieuwe besmettingen bij onze cliënten, zowel in ouderenzorg als in de afdeling gehandicaptenzorg.

De resultaten van de testen in de afdeling gehandicaptenzorg komen sinds gisteren met mondjesmaat bij de artsen binnen. We hopen spoedig (morgen?) een totaalbeeld van de testen van onze cliënten te hebben zodat we dan eerst naar hen en hun familie kunnen communiceren.

Geert Milh - algemeen directeur

Donderdag 30 april 2020

Beste familie en netwerk,

Eerst een belangrijk bericht uit de afdeling gehandicaptenzorg:

Vandaag kregen wij de mededeling van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Beperking) dat ook voor de voorzieningen voor mensen met een beperking het bezoek mogelijk wordt gemaakt vanaf 4 mei 2020.

Op zich is dat natuurlijk goed nieuws, veel cliënten en veel familieleden willen elkaar weer graag in levende lijve ontmoeten.

Door strenge maatregelen op het vlak van hygiëne en sociale afstand is het virus als het ware wat gaan liggen. Echter, het coronavirus beweegt nog altijd in de samenleving.

In Borgerstein willen wij zeker nadenken hoe wij een bezoekregeling kunnen uitwerken die veilig is voor de cliënt, voor de medecliënten en voor het netwerk. De bezoekregeling zal uiteraard ook moeten beantwoorden aan de richtlijnen die het VAPH meegeeft.

Ook de resultaten van de tests zullen mee bepalen hoe de bezoekregeling er in een eerste fase zal uitzien.

Wij vragen begrip voor het feit dat wij op 4 mei de deuren nog niet zullen kunnen openen; wij hopen een regeling te kunnen uitwerken in de week van 11 mei.

Het bezoekbeleid, waarin de veiligheid van iedereen voorop staat, zullen wij tegen eind volgende week uitgebreid toelichten en communiceren.

Nu de samenleving ‘versoepelt’ merken wij ook dat naast bezoekvragen, er ook andere vragen rijzen: mogen cliënten al naar buiten, wanneer kan het dagcentrum weer (gedeeltelijk) opengaan voor externen, mogen andere externe hulpverleners weer in de leefgroep, mogen de leefgroepen weer meer onderling contact hebben….

Veel vragen waarop wij vandaag nog geen antwoord hebben: we wachten eerst de testresultaten af, we luisteren goed naar wat de experten, de Nationale Veiligheidsraad en het VAPH ons zeggen en we proberen een veilige vertaling naar Borgerstein te maken.

Wat we wel weten, is dat we jullie zeker op de hoogte houden. Elke stap die we in de versoepeling zetten, zullen wij meedelen via mail, telefoon en website. Deze mededeling werd gisteren aan het netwerk van de cliënten van de afdeling gehandicaptenzorg via mail bezorgd.

Voor ouderenzorg zijn er nog geen richtlijnen, maar we verwachten dit wel binnenkort. Ook hier zullen we de strategie toepassen om voorzichtig te blijven. Uit onze dagelijkse update onthouden we dat het met de cliënten redelijk goed gaat. Bij het personeel zijn er meer zieken en is het soms moeilijk om alles rond te krijgen, zeker in ouderenzorg.

We houden jullie op de hoogte.

Geert Milh – algemeen directeur

Woensdag 29 april 2020

Beste familie en netwerk,

Vandaag was er een enorme bedrijvigheid aan onze ontmoetingsruimte. Vier teams van IDEWE hebben bij ongeveer 250 medewerkers van de afdeling gehandicaptenzorg testen afgenomen. Dat is eigenlijk zeer vlot verlopen dankzij een zeer goede voorbereiding. Een pluim aan onze medewerkers die dit hebben mogelijk gemaakt!

Vandaag werd een groot deel van de cliënten van de afdeling gehandicaptenzorg ook getest. Dat verliep helemaal naar wens. Onze drie huisartsen, samen met verpleegkundigen en stafmedewerkers hebben allen samen mooi werk geleverd! Morgen komt de rest aan de beurt.

Ondertussen ligt het testen van onze cliënten en medewerkers in Huize Sint-Angela vast op 6/5. Wat de Beiaard betreft, is het nog even afwachten.

Vandaag geen meldingen van zieke cliënten en bij onze medewerkers geen problemen gemeld. Hopelijk houden we dit zo vol.

We blijven jullie alvast via dit kanaal informatie aanbieden. Als je graag iets kwijt wil of een idee hebt, mag je ons dit altijd laten weten. Je vindt onze gegevens onder de rubriek 'contact' of mail naar communicatie@borgerstein.be.

Geert Milh - algemeen directeur

Dinsdag 28 april 2020

Beste familie en netwerk,

Het wordt stilaan een dagelijks ritueel. Om 10u30 komen we samen met onze crisiscel en bespreken we de thema’s van de dag. Vandaag geen bijkomende zieke cliënten en met het personeel zit het ook nog altijd goed… Fijn om te horen!

Morgen starten we in de afdeling gehandicaptenzorg een tweedaagse testing. Sommige van onze cliënten zijn een beetje nerveus. Wij wachten vooral met spanning op de resultaten. Positief of negatief maakt een wereld van verschil. Met onze crisiscel hebben we al veel scenario’s overlopen. We wachten af en hopen… Hopen dat iedereen negatief test en we aan een versoepeling van de maatregelen kunnen denken. Daar hunkeren we naar….

Geert Milh - algemeen directeur

Maandag 27 april 2020

Beste familie en netwerk,

Gisteren kregen we dus het goede nieuws dat alle medewerkers van De Beiaard negatief hebben getest. Net daarna kwam de melding dat nu ook de cliënten zullen getest worden. Dat zou ten vroegste vanaf 8 mei kunnen. We wachten nog op een precieze datum. Bij de cliënten van De Beiaard werden tot op heden geen besmettingen vastgesteld.

In Huize Sint-Angela is er dit weekend een cliënt overleden (niet om reden van corona). Er zijn geen bijkomende cliënten met symptomen van een COVID-besmetting. Bij het personeel zijn er zieken, maar de bezetting komt niet in het gedrang. We wachten nu op een datum (vanaf 4 mei) wanneer de testen zullen afgenomen worden (voor cliënten én personeel).

In de afdeling gehandicaptenzorg verloopt alles rustig. Er zijn geen cliënten met symptomen en de personeelsbezetting is voorlopig geen probleem.

Geert Milh - algemeen directeur

Zondag 26 april 2020

Beste familie en netwerk,

Een rustig weekend. Bij onze cliënten geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Om 16 uur liet de arbeidsarts weten dat de medewerkers van De Beiaard ALLEMAAL negatief hebben getest. Een dikke proficiat voor onze mensen die de regels zo goed gerespecteerd hebben!

Geert Milh - algemeen directeur

Vrijdag 24 april 2020

Beste familie en netwerk,

Gisteren werd het volledige team van De Beiaard getest. We verwachten na het weekend de eerste resultaten. Het testen zelf is vlot verlopen.

Vanavond kregen we het nieuws dat er ook in Huize Sint-Angela testen zullen afgenomen worden, zowel bij de cliënten als bij het personeel. De datum ligt nog niet vast, maar het zou in de week van 4 mei plaatsvinden.

In zowel de afdeling ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg is er geen nieuws van bijkomende besmettingen. Bij het personeel zijn er geen wijzigingen.

Maak er een fijn weekend van!

Geert Milh - algemeen directeur

Donderdag 23 april 2020

Beste familie en netwerk,

Borgerstein is momenteel in de ban van het testen.

Vandaag werd al het personeel van De Beiaard getest. We zullen pas in de loop van volgende week de resultaten kennen. Op woensdag 29/04 en donderdag 30/04 gaat de grote testoperatie in de afdeling gehandicaptenzorg van start. Dit vraagt een zeer grondige voorbereiding. Gelukkig is er medewerking van de artsen van IDEWE en onze eigen huisartsen.

Bij onze cliënten (zowel OZ als GZ) zijn er geen bijkomende besmettingen vastgesteld. De afgelopen dagen zijn er enkele zieke cliënten getest en ze waren allen negatief.

We wachten nu af wat morgen de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen. Het spreekt vanzelf dat wij geen maatregelen kunnen versoepelen zolang het resultaat van de testen niet gekend is.

Dank voor jullie begrip en vertrouwen.

Geert Milh - algemeen directeur

Woensdag 22 april 2020

Beste familie en netwerk,

Momenteel zijn er in Huize Sinte- Angela en in De Beiaard geen meldingen van nieuwe besmettingen bij onze cliënten. Bij het personeel is de situatie ongeveer hetzelfde gebleven. We zijn met weinig, maar het lukt.

Morgen wordt het personeel van De Beiaard getest door IDEWE (arbeidsgeneeskundige dienst).

In de afdeling gehandicaptenzorg is het aantal zieke personeelsleden licht gestegen. Met de cliënten gaat het goed!

Volgende week woensdag en donderdag zullen alle personeelsleden van gehandicaptenzorg én de residentiële cliënten getest worden: het personeel door IDEWE, de cliënten door onze vertrouwde huisartsen met ondersteuning van onze medische dienst en het begeleidend personeel.

De resultaten zullen waarschijnlijk pas enkele dagen na de testing bekend zijn. Bij een positief resultaat brengen we de familie persoonlijk op de hoogte. Als dat is gebeurd, zal er een algemeen bericht volgen. We hopen natuurlijk op een goed resultaat!

Geert Milh - algemeen directeur

Dinsdag 21 april 2020

Beste familie en netwerk,

Het is hoopgevend dat er momenteel in Huize Sinte-Angela geen bijkomende besmettingen werden vastgesteld. Enkele medewerkers die ziek waren, beginnen terug te komen. De bezetting, vooral in de schoonmaak en de logistiek is momenteel moeilijk rond te krijgen.

In De Beiaard zijn er geen wijzigingen gemeld.

In de afdeling gehandicaptenzorg gaat het goed met onze cliënten. Het ziekteverzuim bij onze medewerkers blijft zowat op het niveau van de voorbije dagen.

Volgende week zal er bij cliënten en medewerkers van de afdeling gehandicaptenzorg getest worden. We zijn ons volop aan het organiseren.

Geert Milh - algemeen directeur

Maandag 20 april 2020

Beste familie en netwerk,

Het coronavirus mag dan 'moe' worden, in Borgerstein zijn we er helaas nog niet klaar mee. Gisteren kregen we het nieuws van de besmetting in Huize Sinte-Angela. Het is moeilijk om er mee om te gaan dat na drie weken van het dragen van chirurgische mondmaskers en het veelvuldig wassen van de handen, het virus toch nog binnensluipt.

Vandaag was er geen verder nieuws te melden uit Huize Sinte-Angela. Er zijn geen bijkomende zieken. Ook niet bij het personeel.

In De Beiaard zijn er ook geen nieuwe meldingen zowel bij de cliënten als bij het personeel.

In de afdeling gehandicaptenzorg zijn er wel wat medewerkers ziek. Sommigen zijn 'vermoedelijk' besmet. Bij de cliënten zijn er geen besmettingen vastgesteld. De cliënt die zaterdag werd getest, bleek 'negatief'.

We kregen bericht van de overheid dat alle medewerkers in De Beiaard donderdag zullen getest worden (niet de cliënten). Onze arbeidsgeneeskundige dienst zal ons bij de testafname ondersteunen.

Vandaag kwam ook het bericht dat binnen enkele dagen de afdeling gehandicaptenzorg zal getest worden. Hier zou het gaan om de cliënten van IJzerenveld en Berkendries én al het personeel dat dagelijks met de cliënten in contact komt. We verwachten nu dat binnenkort Huize Sinte-Angela ook aan de beurt zal zijn.

Beste familieleden, wij hebben geen vat op de wijze waarop de overheid de voorzieningen selecteert. Als men een voorziening selecteert, heeft men ook eigen criteria om te bepalen waarom ze nu eens alleen het personeel testen en dan weer iedereen. In De Beiaard bijvoorbeeld zijn er momenteel nog geen cliënten als besmet geregistreerd en dat is dan de reden waarom alleen het personeel getest wordt.

Wij informeren jullie verder als er meer nieuws is.

Geert Milh - algemeen directeur

Zondag 19 april 2020

Beste familie en netwerk,

Helaas moeten wij jullie melden dat er terug een cliënt van Huize Sinte-Angela besmet is met het virus. De familie is op de hoogte gebracht. De afgesproken maatregelen worden nu toegepast.

In De Beiaard is er geen melding van besmettingen.

In de afdeling gehandicaptenzorg is er bij een cliënt uit voorzorg een test afgenomen.

We houden jullie verder op de hoogte.

Geert Milh - algemeen directeur

Vrijdag 17 april 2020

Beste familie en netwerk,

Vandaag zijn we al wat bekomen van de turbulentie na de aankondigingen van de Nationale Veiligheidsraad over het bezoek in de zorgcentra.

In de afdeling ouderenzorg zijn er geen berichten van zieke cliënten. Er zijn ook geen bijkomende medewerkers ziek. We houden het graag zo.

In de afdeling GZ is er één cliënt getest. Er zijn wel enkele medewerkers bijkomend ziek, maar de bezetting blijft gegarandeerd en niet elke zieke wordt gelinkt aan het coronavirus (gelukkig maar!)

We houden de moed er in!

Geert Milh - algemeen directeur

Donderdag 16 april 2020

Beste familie en netwerk,

Gisteren kwam het nieuws over het mogelijk maken van bezoek in de woonzorgcentra en in voorzieningen voor mensen met een beperking als een totale verrassing.

We hebben onmiddellijk gecommuniceerd dat we toch eerst eens moesten bespreken hoe we deze maatregel konden afstemmen met onze huidige manier van werken.

Gisterenavond kregen we reeds berichten van onze werkgeverskoepels Zorgnet-Icuro (sector ouderenzorg) en het Vlaams Welzijnsverbond (sector gehandicaptenzorg) dat zij niet waren betrokken bij deze “bezoekmaatregel”. Beide organisaties vonden dat deze maatregel veel te vroeg werd genomen. Zij adviseerden ons klaar en duidelijk om het bezoek niet toe te laten.

We kregen heel wat reacties van familieleden en personeelsleden om de nieuwe maatregelen nog niet toe te passen. Iedereen mist zijn dierbare enorm, maar veel mensen zijn bezorgd zowel om hun eigen gezondheid als om die van hun familielid. De positieve reacties op ons tot nu toe gevoerde beleid hebben ons erg gesterkt.

Voordat de crisiscel van 13 uur van start ging, kregen we dan via de nieuwsredactie van de VRT te horen dat de minister heeft beslist om de maatregel nog niet toe te passen. Hij wil eerst in overleg gaan met onze sectoren.

In Vlaanderen zal er dan toch nog geen bezoek mogelijk zijn in de woonzorgcentra en andere zorginstellingen, zoals de gehandicaptenzorg. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft beslist om die nieuwe richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad niet uit te voeren. De Vlaamse regering zal in overleg met de zorgsector bekijken wanneer en hoe het veilig en haalbaar is om bezoekers te ontvangen. (VRT NWS)

Borgerstein zal dan ook, in afwachting van nieuwe richtlijnen, nog geen bezoek toelaten.

We zullen onze inspanningen in “communicatie van op afstand” volhouden en waar het kan nog vergroten.

We kunnen u verder nog melden dat het met onze cliënten goed gaat, zowel in ouderenzorg als in gehandicaptenzorg. Ons opzet om het virus “buiten” te houden, blijven we onverminderd nastreven.

We danken u voor uw vertrouwen en uw steun.

Geert Milh - algemeen directeur

Woensdag 15 april 2020

Beste familie en netwerk,

Daarnet kregen we het nieuws dat de maatregelen nog verlengd worden tot 3 mei. Er is ook beslist dat vanaf maandag 1 bezoeker per cliënt mag toegelaten worden. Dit geldt zowel voor de woonzorgcentra als voor de gehandicaptenzorg.

Ons harde werk van de voorbije weken, om het virus buiten onze voorziening te houden, mag niet vergeefs zijn. Wij zullen morgen op de crisiscel bespreken hoe we de bezoeken op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte!

Wat de update van vandaag betreft:

Voor de woonzorgcentra: geen nieuws van vermoedelijke besmettingen!

Voor de gehandicaptenzorg: de cliënten die getest werden, hebben allen een 'negatief' resultaat. We zijn bijzonder opgelucht.

Mogen we nogmaals vragen om ALLEEN tijdens de kantooruren (8u tot 17u) pakjes te brengen? Onze medewerkers staan tijdens het weekend en ’s avonds op een lagere bezetting en dan zorgt dit voor extra werkdruk.

Uitzonderingen zijn enkel mogelijk na afspraak.

Geert Milh - algemeen directeur

Dinsdag 14 april 2020

Beste familie en netwerk,

Na het rustige paasweekend en de passage van Borgerstein in het VRT-journaal, kwam de crisiscel weer samen. De situatie in onze woonzorgcentra blijft stabiel. Er zijn op dit moment geen besmettingen bij de cliënten of een vermoeden in die richting.

We hebben wel afscheid moeten nemen van een van onze cliënten in De Beiaard. Zij is gisteren overleden (niet door het virus).

Op onze afdeling gehandicaptenzorg zijn er enkele cliënten van dezelfde leefgroep getest. We wachten nu de resultaten af.

In de WEBO is vandaag de groendienst (beperkt) opgestart.

Geert Milh - algemeen directeur

Zondag 12 april 2020

Beste familie en netwerk,

Alles is rustig in onze woonzorgcentra en de afdeling gehandicaptenzorg. Er zijn geen meldingen van besmette cliënten.

Wij wensen jullie een vrolijk Pasen!

Geert Milh - algemeen directeur

Vrijdag 10 april 2020

Beste familie en netwerk,

Vandaag zijn er geen meldingen van besmette cliënten in onze voorziening. Er is ook niemand van het personeel bijkomend ziek.

We wensen jullie, niettegenstaande alle maatregelen, een aangenaam paasweekend toe.

Geert Milh - algemeen directeur

Donderdag 9 april 2020

Beste familie en netwerk,

Hierbij de stand van zaken van vandaag:

In de afdeling gehandicaptenzorg zijn bij de cliënten geen besmettingen vastgesteld. Bij het personeel is bijkomend iemand thuis in quarantaine geplaatst.

In onze woonzorgcentra:

In Huize Sinte-Angela

De cliënt die besmet was met het coronavirus is gisterenavond overleden. We leven mee met de familie. We danken onze medewerkers omdat ze in heel moeilijke omstandigheden de laatste zorgen hebben verleend.

Er is geen melding van andere zieke cliënten. Er zijn ook geen bijkomende zieke medewerkers.

In De Beiaard is er geen melding van besmette cliënten. Er zijn ook geen nieuwe ziektebriefjes bij de medewerkers.

Geert Milh - algemeen directeur

Woensdag 8 april 2020

Beste familie en netwerk,

Hierbij de stand van zaken van vandaag:

In onze woonzorgcentra:

In Huize Sinte-Angela is bij de besmette cliënt comfortzorg opgestart. De andere cliënt die getest werd, bleek niet besmet en is ondertussen aan de beterhand. Er is gelukkig geen toename van ziek personeel. We blijven waakzaam.

In De Beiaard is er geen melding van besmette cliënten. Eén cliënt werd getest maar het resultaat was negatief. Ook hier geen toename van ziek personeel.

In de afdeling gehandicaptenzorg zijn bij de cliënten gelukkig geen besmettingen vastgesteld. Bij het personeel is wel iemand thuis na positief getest te hebben.

Geert Milh - algemeen directeur

Dinsdag 7 april 2020

Beste familie en netwerk,

In Huize Sinte-Angela wachten we op de resultaten van de test bij de tweede cliënt. Er zijn ondertussen drie personeelsleden die positief getest hebben op het coronavirus. Zij zijn alle drie in ziekteverlof.

In De Beiaard zijn er vandaag geen meldingen van besmette cliënten. Er is wel een personeelslid in quarantaine geplaatst.

Onze beide woonzorgcentra die in gewone omstandigheden al worstelen met een gebrek aan personeel krijgen het moeilijk om de bezetting rond te krijgen.

In de media werd er aangekondigd dat vanaf vandaag de testen in de woonzorgcentra zouden aankomen. Gisteren kregen we evenwel al een bericht van het agentschap Zorg en Gezondheid dat onze woonzorgcentra, alvast deze week, geen testen zouden ontvangen. De voorrang gaat naar de 55 centra die het zwaarst getroffen zijn. Daar worden alle cliënten en alle personeelsleden getest. Er zijn ook 30 centra waar nog niemand besmet is geselecteerd. Daar worden alle cliënten getest. Men wil op die manier een beter zicht krijgen van de mate van verspreiding van het virus in onze woonzorgcentra, zowel bij mensen met ziekteklachten als bij mensen die nog geen ziekteklachten vertonen.

Wanneer de testen dan wel bij ons aankomen, is nog niet bekend.

In de afdeling gehandicaptenzorg zijn geen cliënten besmet. Bij het personeel is er zelfs een lichte afname van het aantal zieken. Er is voldoende personeel aanwezig.

En dan ons maatwerkbedrijf WEBO: in volle coronatijd ons maatwerkbedrijf openhouden is een prestatie op zich. Veel maatwerkbedrijven hebben noodgedwongen hun deuren (tijdelijk) moeten sluiten. Ook al draaien we momenteel op halve kracht, toch tonen de aanwezige medewerkers zich van hun beste kant. Er worden heel wat inspanningen geleverd om de afstandsregels te respecteren, handhygiëne wordt toegepast, de pauzes zijn aangepast,… We feliciteren onze maatwerkers en de omkadering voor deze volgehouden inspanningen. Vanaf volgende week zal ook de groendienst (beperkt) terug opstarten. Ook zij krijgen strikte richtlijnen mee.

We houden jullie op de hoogte.

Geert Milh - algemeen directeur

Maandag 6 april 2020

Beste familie en netwerk,

Zoals beloofd zullen wij u nu ook op de website regelmatig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Vandaag werd er overleg gepleegd met de coördinerende en raadgevende arts over het bijkomend testen van onze cliënten in de woonzorgcentra van Borgerstein.

De richtlijnen van de overheid zijn dat alleen maar de cliënten mogen getest worden die ziektesymptomen hebben. Van zodra er meer testkits ter beschikking zijn, zullen we dit kunnen uitbreiden. Deze testkits zijn beloofd door de overheid en verwachten we de komende dagen.

In Huize Sinte-Angela is er bijkomend iemand in isolatie geplaatst op dezelfde verdieping waar de besmette cliënt verblijft. De zieke cliënt zal vandaag getest worden.

Bij het personeel van HSA is nog iemand ziek thuis gezet. Momenteel is er nog voldoende bezetting.

In De Beiaard zijn er vandaag geen meldingen van besmette cliënten. Er zijn wel zieken onder het personeel (geen bevestiging of ze besmet zijn met het coronavirus). De bezetting is daardoor beperkt.

In de afdeling gehandicaptenzorg zijn geen cliënten besmet. Het is wel niet altijd gemakkelijk voor onze cliënten om zolang op het domein te moeten blijven. Gelukkig hebben ze wat kunnen genieten van de eerste zonnige dagen.

Beste mensen, onze medewerkers in de woonzorgcentra en in de woningen doen wat ze kunnen om het voor al onze cliënten draaglijk te houden. We zijn hen daar vanwege de directie en het bestuur erg dankbaar voor.

We weten dat heel deze situatie voor de familie ook heel moeilijk is. Aarzel niet om ons een vraag te stellen of om een bezorgdheid te delen.

Dank voor jullie steun en jullie vertrouwen.

Geert Milh - algemeen directeur

Zaterdag 4 april

Beste familieleden, beste netwerk,

Vandaag is het dan toch gebeurd. We hebben in ons woonzorgcentrum Huize Sinte-Angela een eerste cliënt die positief heeft getest op het coronavirus. Na drie weken van hoop dat het “bij ons niet zou gebeuren” moeten we nu omgaan met een nieuwe fase in deze corona-tijd. Onze zieke cliënt was sinds donderdag al in quarantaine geplaatst, maar nu gaan we dus over naar een volledige isolatie op de kamer. Dat wil zeggen dat de cliënt de kamer niet mag verlaten en dat het personeel alleen de kamer binnen mag als ze volledig beschermd zijn. Het personeel is op de hoogte gebracht en de betrokken families zijn verwittigd.

We hebben geprobeerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze dag. De instructies zijn uitgewerkt en gecommuniceerd; het materiaal dat we nodig hebben staat klaar.

We hopen dat er geen bijkomende besmettingen zullen zijn en doen er ook alles aan om verspreiding te vermijden.

Maandag wordt er besproken met de arts of er bijkomend kan getest worden.

Wat onze afdeling gehandicaptenzorg betreft kunnen we jullie melden dat er geen cliënten besmet zijn.

We danken jullie allemaal voor het vertrouwen in ons, de vele kaartjes en steunbetuigingen.

Geert Milh - algemeen directeur

Dinsdag 24 maart 2020

Wegens coronapreventie zal de deur van de hoofdingang (IJzerenveld) om 17 uur gesloten zijn, alsook in het weekend. Voor dringende zaken, kan je contact met ons opnemen via 015 56 02 00 (afdeling gehandicaptenzorg) en 015 56 02 17 (woonzorgcentrum De Beiaard).

Maandag 23 maart 2020

We kregen van de overheid nieuwe richtlijnen in verband met de af- en ophaling van persoonlijke was en het afgeven van pakketjes voor onze afdelingen. Vanaf nu moeten alle pakketjes voor onze cliënten 24 uur in afzondering worden geplaatst alvorens ze aan de cliënten zelf mogen worden bezorgd.

Het gaat om:

 • Propere was
 • Geschenken of spullen allerlei
 • Post- of andere pakketjes
 • Brieven
 • Kranten

Snel bederfbare voeding kan niet worden aangenomen. Er wordt geen gekoelde bewaring voorzien. Bloemen en planten zullen ook 24 uur in afzondering worden geplaatst.

Ontvangst is enkel mogelijk:

 • op WEEKDAGEN tussen 08:00 en 17:00 uur - Indien het echt niet anders kan, neem je contact op met de afdeling om een afspraak te maken.

Je kan de goederen afleveren aan:

 • het onthaal van het hoofdgebouw: voor woonzorgcentrum De Beiaard, de afdeling gehandicaptenzorg (hoofdgebouw en Berkendries)
 • het onthaal van woonzorgcentrum Huize-Sinte-Angela

Richtlijnen voor ophaling van vuil wasgoed (voor familie die zelf de was doet voor een cliënt):

Gelieve eerst contact op te nemen met de medewerkers van de afdeling om een afspraak te maken. De familie:

 • neemt de zak mee naar huis.
 • schudt de was niet op bij het insteken in de wasmachine.
 • wast op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°) en droogt de was volledig (bij voorkeur in de droogkast).
 • bergt het gewassen wasgoed op in een propere plastic zak, en vervolgens in een tweede propere zak om terug naar het woonzorgcentrum/afdeling te brengen. De plastic zakken worden van het vuil linnen hiervoor niet hergebruikt!
 • De medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt de propere was uit de buitenste zak, plaatst het pakket in quarantaine volgens de afspraken en wast nadien de handen met water en zeep.

Richtlijnen voor het brengen van propere was:

 • Berg het gewassen wasgoed op in een propere plastic zak en vervolgens in een tweede propere zak om terug naar het woonzorgcentrum/afdeling te brengen. De plastic zakken worden van het vuil linnen hiervoor niet hergebruikt!

Zaterdag 21 maart 2020

Wegens nieuwe richtlijnen kunnen er dit weekend geen pakjes geleverd worden en geen op- en afhaling van was. Maandag 23/3 volgt er meer informatie hieromtrent. Alvast bedankt voor uw begrip!

Woensdag 18 maart 2020

Tot onze spijt, maar omwille van de gezondheid van onze cliënten en zorgpersoneel, dienen wij de maatregelen i.v.m. de bestrijding van het coronavirus nog te verstrengen.

Voor onze woonzorgcentra:

Alvast tot en met 19 april wordt aan alle bezoekers de toegang ontzegd tot ons woonzorgcentrum. Cliënten mogen het woonzorgcentrum niet verlaten, ook niet voor familiebezoek.

Voor de afdeling gehandicaptenzorg:

 • Alle bezoekers wordt de toegang ontzegd, zowel in het hoofdgebouw, Berkendries als in de huizen in de stad (TW1 en TW2).
 • Vanaf zaterdag is het niet meer toegestaan om cliënten op te halen voor familiebezoek. Alle cliënten blijven in de voorziening en mogen het domein niet meer verlaten tenzij ze in een maatwerkbedrijf tewerkgesteld zijn.
 • Alle activiteiten op het domein van Borgerstein (ook evenementen in de woningen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, worden afgelast.
 • Het dagcentrum wordt tot en met 19 april gesloten. Cliënten die thuis niet kunnen opgevangen worden, kunnen wel nog in Borgerstein terecht maar dan in residentieel verband. Zij moeten dus in dit geval in Borgerstein blijven. Onze dienst maatschappelijk werk zal de familie contacteren.

Na overleg met het gemeentebestuur, is het park is vanaf vandaag niet meer toegankelijk voor externen.

Voor verdere info, neem contact op met de preventie-adviseur Patrick Vanmeerbeeck via 015 56 03 33.

Je vindt ook meer info en de meest gestelde vragen op www.info-coronavirus.be.

Vrijdag 13 maart 2020

Op vraag van de overheid dienen wij de genomen maatregelen nog uit te breiden tot nader bericht:

Voor onze woonzorgcentra:

Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (19 april) wordt aan alle bezoekers de toegang ontzegd tot ons woonzorgcentrum. Cliënten mogen tijdelijk het woonzorgcentrum niet verlaten, ook niet voor familiebezoek. We blijven de richtlijnen van de overheid opvolgen en houden jullie op de hoogte.

Voor de afdeling gehandicaptenzorg:

 • Alle bezoekers wordt de toegang ontzegd zowel in het hoofdgebouw, Berkendries als in de huizen in de stad (TW1 en TW2).
 • Men kan, mits voorafgaandelijk contact met de betrokken woning, zijn familielid nog ophalen. Bij zijn of haar terugkeer zal bij deze cliënt de temperatuur worden opgenomen. Bij ziekteverschijnselen zal de cliënt niet meer toegelaten worden in ons centrum. De transfer van de cliënt dient hoe dan ook aan de ingang te gebeuren. Lees de affiches aan de ingangen goed en volg de richtlijnen op!!
 • Alle activiteiten op het domein van Borgerstein (ook evenementen in de woningen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, worden afgelast: de paasviering op 08/04/2020 gaat dus niet door.
 • Het dagcentrum blijft voorlopig open voor externe cliënten die echt geen andere opvang hebben. Wie thuis kan opgevangen worden, blijft beter in de thuisomgeving.
 • Vrijwilligers dienen voorlopig hun vrijwilligerswerk te staken.

We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en personeelsleden maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Wees waakzaam en volg de hygiënerichtlijnen op om te vermijden dat je ziek wordt of anderen besmet.

Voor verdere info, neem contact op met de preventie-adviseur Patrick Vanmeerbeeck via 015 56 03 33.

Je vindt ook meer info en de meest gestelde vragen op www.info-coronavirus.be.

Donderdag 12 maart 2020

Vanuit de overheid kregen we een update om bijkomende maatregelen te nemen in verband met het coronavirus. Directie en artsen wensen proactief te handelen om te voorkomen dat cliënten en personeel van Borgerstein getroffen zouden worden.

We nemen daarom volgende maatregelen die van kracht zijn vanaf donderdag 12/03/2020 en die blijven gelden tot nader bericht:

Voor onze woonzorgcentra:

Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (19 april) wordt aan alle bezoekers de toegang ontzegd tot ons woonzorgcentrum. Cliënten mogen tijdelijk het woonzorgcentrum niet verlaten, ook niet voor familiebezoek. We blijven de richtlijnen van de overheid opvolgen en houden jullie op de hoogte.

Voor de afdeling gehandicaptenzorg:

 • Bezoek is nog enkel mogelijk tussen 10 en 18 uur: bezoek verboden voor woningen 4, 9, 13, 16 en A en D (Berkendries). Meld je eerst aan bij het personeel op de afdeling. Elk bezoek wordt geregistreerd in het kader van het infectiepreventiebeleid. Was je handen grondig met water en zeep alvorens de cliënt te bezoeken. Blijf thuis als je ziek bent (hoesten, koorts, enz.).
 • Alle activiteiten op het domein van Borgerstein (ook evenementen in de woningen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, worden afgelast: De paasviering op 08/04/2020 gaat dus niet door. We nemen nog contact op met alle ingeschreven deelnemers.
 • Het dagcentrum blijft open voor externe cliënten tot nader bericht.
 • Vrijwilligers zijn welkom tussen de bezoekuren van 10 en 18 uur. Vrijwilligers die actief zijn in woningen 4, 9, 13, 16 en A en D (Berkendries) vragen we om niet te komen.

We doen beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en personeelsleden maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Wees waakzaam en volg de hygiënerichtlijnen op om te vermijden dat je ziek wordt of anderen besmet.

Voor verdere info, neem contact op met de preventie-adviseur Patrick Vanmeerbeeck via 015 56 03 33.

Je vindt ook meer info en de meest gestelde vragen op www.info-coronavirus.be.

6 maart 2020

In het algemeen belang van cliënten, medewerkers en externen volgen wij het advies van de overheid om te starten met de registratie van bezoekers aan onze voorziening.

 1. Stel je bezoek uit bij ziekte (koorts, hoesten,…).
 2. Als je geen symptomen hebt, kan je nog steeds op bezoek komen. Meld je eerst aan bij het personeel op de afdeling! Gelieve bij elk bezoek het register in te vullen. (De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van het infectiepreventiebeleid en hebben als doel je te contacteren in geval van een mogelijk contact met het virus.)

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is een strikte handhygiëne aangeraden. Gelieve je handen met water en zeep te wassen alvorens de cliënt te bezoeken. Met dank voor je begrip!