Gemeente Borgerstein vzw

Coronavirus

Zaterdag 4 april

Beste familieleden, beste netwerk,

Vandaag is het dan toch gebeurd. We hebben in ons woonzorgcentrum Huize Sinte-Angela een eerste cliënt die positief heeft getest op het coronavirus. Na drie weken van hoop dat het “bij ons niet zou gebeuren” moeten we nu omgaan met een nieuwe fase in deze corona-tijd. Onze zieke cliënt was sinds donderdag al in quarantaine geplaatst, maar nu gaan we dus over naar een volledige isolatie op de kamer. Dat wil zeggen dat de cliënt de kamer niet mag verlaten en dat het personeel alleen de kamer binnen mag als ze volledig beschermd zijn. Het personeel is op de hoogte gebracht en de betrokken families zijn verwittigd.

We hebben geprobeerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze dag. De instructies zijn uitgewerkt en gecommuniceerd; het materiaal dat we nodig hebben staat klaar.

We hopen dat er geen bijkomende besmettingen zullen zijn en doen er ook alles aan om verspreiding te vermijden.

Maandag wordt er besproken met de arts of er bijkomend kan getest worden.

Wat onze afdeling gehandicaptenzorg betreft kunnen we jullie melden dat er geen cliënten besmet zijn.

We danken jullie allemaal voor het vertrouwen in ons, de vele kaartjes en steunbetuigingen.

Geert Milh - algemeen directeur

Dinsdag 24 maart 2020

Wegens coronapreventie zal de deur van de hoofdingang (IJzerenveld) om 17 uur gesloten zijn, alsook in het weekend. Voor dringende zaken, kan je contact met ons opnemen via 015 56 02 00 (afdeling gehandicaptenzorg) en 015 56 02 17 (woonzorgcentrum De Beiaard).

Maandag 23 maart 2020

We kregen van de overheid nieuwe richtlijnen in verband met de af- en ophaling van persoonlijke was en het afgeven van pakketjes voor onze afdelingen. Vanaf nu moeten alle pakketjes voor onze cliënten 24 uur in afzondering worden geplaatst alvorens ze aan de cliënten zelf mogen worden bezorgd.

Het gaat om:

 • Propere was
 • Geschenken of spullen allerlei
 • Post- of andere pakketjes
 • Brieven
 • Kranten

Snel bederfbare voeding kan niet worden aangenomen. Er wordt geen gekoelde bewaring voorzien. Bloemen en planten zullen ook 24 uur in afzondering worden geplaatst.

Ontvangst is enkel mogelijk:

 • op WEEKDAGEN tussen 08:00 en 17:00 uur - Indien het echt niet anders kan, neem je contact op met de afdeling om een afspraak te maken.

Je kan de goederen afleveren aan:

 • het onthaal van het hoofdgebouw: voor woonzorgcentrum De Beiaard, de afdeling gehandicaptenzorg (hoofdgebouw en Berkendries)
 • het onthaal van woonzorgcentrum Huize-Sinte-Angela

Richtlijnen voor ophaling van vuil wasgoed (voor familie die zelf de was doet voor een cliënt):

Gelieve eerst contact op te nemen met de medewerkers van de afdeling om een afspraak te maken. De familie:

 • neemt de zak mee naar huis.
 • schudt de was niet op bij het insteken in de wasmachine.
 • wast op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°) en droogt de was volledig (bij voorkeur in de droogkast).
 • bergt het gewassen wasgoed op in een propere plastic zak, en vervolgens in een tweede propere zak om terug naar het woonzorgcentrum/afdeling te brengen. De plastic zakken worden van het vuil linnen hiervoor niet hergebruikt!
 • De medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt de propere was uit de buitenste zak, plaatst het pakket in quarantaine volgens de afspraken en wast nadien de handen met water en zeep.

Richtlijnen voor het brengen van propere was:

 • Berg het gewassen wasgoed op in een propere plastic zak en vervolgens in een tweede propere zak om terug naar het woonzorgcentrum/afdeling te brengen. De plastic zakken worden van het vuil linnen hiervoor niet hergebruikt!

Zaterdag 21 maart 2020

Wegens nieuwe richtlijnen kunnen er dit weekend geen pakjes geleverd worden en geen op- en afhaling van was. Maandag 23/3 volgt er meer informatie hieromtrent. Alvast bedankt voor uw begrip!

Woensdag 18 maart 2020

Tot onze spijt, maar omwille van de gezondheid van onze cliënten en zorgpersoneel, dienen wij de maatregelen i.v.m. de bestrijding van het coronavirus nog te verstrengen.

Voor onze woonzorgcentra:

Alvast tot en met 19 april wordt aan alle bezoekers de toegang ontzegd tot ons woonzorgcentrum. Cliënten mogen het woonzorgcentrum niet verlaten, ook niet voor familiebezoek.

Voor de afdeling gehandicaptenzorg:

 • Alle bezoekers wordt de toegang ontzegd, zowel in het hoofdgebouw, Berkendries als in de huizen in de stad (TW1 en TW2).
 • Vanaf zaterdag is het niet meer toegestaan om cliënten op te halen voor familiebezoek. Alle cliënten blijven in de voorziening en mogen het domein niet meer verlaten tenzij ze in een maatwerkbedrijf tewerkgesteld zijn.
 • Alle activiteiten op het domein van Borgerstein (ook evenementen in de woningen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, worden afgelast.
 • Het dagcentrum wordt tot en met 19 april gesloten. Cliënten die thuis niet kunnen opgevangen worden, kunnen wel nog in Borgerstein terecht maar dan in residentieel verband. Zij moeten dus in dit geval in Borgerstein blijven. Onze dienst maatschappelijk werk zal de familie contacteren.

Na overleg met het gemeentebestuur, is het park is vanaf vandaag niet meer toegankelijk voor externen.

Voor verdere info, neem contact op met de preventie-adviseur Patrick Vanmeerbeeck via 015 56 03 33.

Je vindt ook meer info en de meest gestelde vragen op www.info-coronavirus.be.

Vrijdag 13 maart 2020

Op vraag van de overheid dienen wij de genomen maatregelen nog uit te breiden tot nader bericht:

Voor onze woonzorgcentra:

Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (19 april) wordt aan alle bezoekers de toegang ontzegd tot ons woonzorgcentrum. Cliënten mogen tijdelijk het woonzorgcentrum niet verlaten, ook niet voor familiebezoek. We blijven de richtlijnen van de overheid opvolgen en houden jullie op de hoogte.

Voor de afdeling gehandicaptenzorg:

 • Alle bezoekers wordt de toegang ontzegd zowel in het hoofdgebouw, Berkendries als in de huizen in de stad (TW1 en TW2).
 • Men kan, mits voorafgaandelijk contact met de betrokken woning, zijn familielid nog ophalen. Bij zijn of haar terugkeer zal bij deze cliënt de temperatuur worden opgenomen. Bij ziekteverschijnselen zal de cliënt niet meer toegelaten worden in ons centrum. De transfer van de cliënt dient hoe dan ook aan de ingang te gebeuren. Lees de affiches aan de ingangen goed en volg de richtlijnen op!!
 • Alle activiteiten op het domein van Borgerstein (ook evenementen in de woningen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, worden afgelast: de paasviering op 08/04/2020 gaat dus niet door.
 • Het dagcentrum blijft voorlopig open voor externe cliënten die echt geen andere opvang hebben. Wie thuis kan opgevangen worden, blijft beter in de thuisomgeving.
 • Vrijwilligers dienen voorlopig hun vrijwilligerswerk te staken.

We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en personeelsleden maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Wees waakzaam en volg de hygiënerichtlijnen op om te vermijden dat je ziek wordt of anderen besmet.

Voor verdere info, neem contact op met de preventie-adviseur Patrick Vanmeerbeeck via 015 56 03 33.

Je vindt ook meer info en de meest gestelde vragen op www.info-coronavirus.be.

Donderdag 12 maart 2020

Vanuit de overheid kregen we een update om bijkomende maatregelen te nemen in verband met het coronavirus. Directie en artsen wensen proactief te handelen om te voorkomen dat cliënten en personeel van Borgerstein getroffen zouden worden.

We nemen daarom volgende maatregelen die van kracht zijn vanaf donderdag 12/03/2020 en die blijven gelden tot nader bericht:

Voor onze woonzorgcentra:

Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (19 april) wordt aan alle bezoekers de toegang ontzegd tot ons woonzorgcentrum. Cliënten mogen tijdelijk het woonzorgcentrum niet verlaten, ook niet voor familiebezoek. We blijven de richtlijnen van de overheid opvolgen en houden jullie op de hoogte.

Voor de afdeling gehandicaptenzorg:

 • Bezoek is nog enkel mogelijk tussen 10 en 18 uur: bezoek verboden voor woningen 4, 9, 13, 16 en A en D (Berkendries). Meld je eerst aan bij het personeel op de afdeling. Elk bezoek wordt geregistreerd in het kader van het infectiepreventiebeleid. Was je handen grondig met water en zeep alvorens de cliënt te bezoeken. Blijf thuis als je ziek bent (hoesten, koorts, enz.).
 • Alle activiteiten op het domein van Borgerstein (ook evenementen in de woningen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, worden afgelast: De paasviering op 08/04/2020 gaat dus niet door. We nemen nog contact op met alle ingeschreven deelnemers.
 • Het dagcentrum blijft open voor externe cliënten tot nader bericht.
 • Vrijwilligers zijn welkom tussen de bezoekuren van 10 en 18 uur. Vrijwilligers die actief zijn in woningen 4, 9, 13, 16 en A en D (Berkendries) vragen we om niet te komen.

We doen beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en personeelsleden maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Wees waakzaam en volg de hygiënerichtlijnen op om te vermijden dat je ziek wordt of anderen besmet.

Voor verdere info, neem contact op met de preventie-adviseur Patrick Vanmeerbeeck via 015 56 03 33.

Je vindt ook meer info en de meest gestelde vragen op www.info-coronavirus.be.

6 maart 2020

In het algemeen belang van cliënten, medewerkers en externen volgen wij het advies van de overheid om te starten met de registratie van bezoekers aan onze voorziening.

 1. Stel je bezoek uit bij ziekte (koorts, hoesten,…).
 2. Als je geen symptomen hebt, kan je nog steeds op bezoek komen. Meld je eerst aan bij het personeel op de afdeling! Gelieve bij elk bezoek het register in te vullen. (De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van het infectiepreventiebeleid en hebben als doel je te contacteren in geval van een mogelijk contact met het virus.)

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is een strikte handhygiëne aangeraden. Gelieve je handen met water en zeep te wassen alvorens de cliënt te bezoeken. Met dank voor je begrip!