Gemeente Borgerstein vzw

Juni-juli 2017

De werken vorderen volgens plan. De afwerking van het gebouw en de omgeving krijgen de volle aandacht!