Gemeente Borgerstein vzw

Individuele ondersteuning

Veel cliënten hebben nood aan momenten van 1 op 1 begeleiding. Die 1 op 1 begeleiding kent op zich weer heel wat verschillende vormen en inhoud, ook afhankelijk van de vraag van de cliënt. Deze individuele ondersteuning kan zowel in de leefgroep als buiten de leefgroep plaatsvinden.

  • Individuele (ADL) hulp: sommige cliënten hebben hulp nodig bij het wassen, aankleden, eten, toilet enz.
  • Individuele psychosociale begeleiding: in de vorm van structurele gespreksmomenten buiten de leefgroep.
  • Individuele vorming: Borgerstein heeft een uitgebreid aantal vormingspakketten zoals weerbaarheidstraining, sociale vaardigheidstraining enz. Eventueel kunnen deze vormingen ook in kleine groepjes worden gegeven.
  • Individuele begeleidingsmomenten met een therapeutisch karakter: muziektherapie, logopedie, kinesitherapie, ergotherapie, beweging, enz.