Gemeente Borgerstein vzw

Nieuw hoofdgebouw

Voor de cliënten die in het seminariegebouw wonen, zal er een nieuwe voorziening worden gebouwd op de gronden van de vzw:

  • 20 personen met een beperking met een bijkomende ASS-problematiek

  • 20 cliënten met bijkomende psychische kwetsbaarheid

  • 30 cliënten met motorische problemen.

Om deze cliënten een aangename dagbesteding te bezorgen en eveneens een aanbod te voorzien voor onze huidige dagcentrumbezoekers, zal in het nieuwe hoofdgebouw ruimte zijn voor diverse ateliers.

Niet alleen op Berkendries 2, maar ook in het nieuwe hoofdgebouw zal er een gepast paramedisch aanbod noodzakelijk zijn. Dit zal zich vertalen in een kinesitherapieruimte, een consultruimte, enz.