Gemeente Borgerstein vzw

Het masterplan

Als Borgerstein vzw over haar ‘masterplan’ spreekt, waarover hebben wij het dan?

Sinds de oprichting in december 1973 heeft de vzw gekozen voor drie kerntaken: (1) opvang voor volwassen personen met een aangeboren beperking, zowel in residentieel verband als in dagopvang; (2) sociale tewerkstelling voor dezelfde doelgroep in een maatwerkbedrijf (vroegere benaming 'beschutte werkplaats') en (3) opvang van oudere personen in het woonzorgcentrum.

Door tal van aanpassingen en door het bouwen van een werkplaats hebben wij deze zorgverlening steeds kunnen realiseren in het bestaande seminariegebouw en op de site aan het IJzerenveld. Maar gaandeweg is duidelijk geworden dat het gebouw verouderd is en grote problemen veroorzaakt op het vlak van interne mobiliteit en kwaliteitsvolle werking.

In 2011 verhuisden 100 cliënten naar de nieuwe woonunits achter het park op de site Berkendries. Vervolgens was het de bedoeling om het seminariegebouw grondig aan te pakken. Maar vrij spoedig werd duidelijk dat een verbouwing grote technische problemen zou stellen. Wanneer daarenboven de melding kwam dat de overheid niet langer bouwsubsidies kon verlenen, stonden wij voor een totaal nieuwe situatie en in 2013 besloten wij het monumentale gebouw voor de zorgverlening op te geven. Dat gaf aanleiding tot een (nieuw) masterplan dat de titel meekreeg ‘Van Borgerstein tot Borgerwijk’. Want als nieuwe gebouwen worden opgericht voor de zorg, het seminariegebouw een nieuwe bestemming krijgt voor bewoning en kleine commerciële functies en de omliggende gronden worden bebouwd, kan je effectief spreken van een ‘nieuwe wijk met gemengde functies’. Hierdoor realiseren we onze ambitie: de transitie naar een voorziening, open en verbonden met de maatschappij.

Na een lange procedure (2018-2019) werd via een concurrentiedialoog een consortium (samengesteld uit projectontwikkelaar – aannemer –architect – stabiliteit – technieken - landschapsarchitectuur) aangesteld met een dubbele opdracht: de nieuwe infrastructuur voor de zorg bouwen én tevens een nieuwe invulling geven aan het seminariegebouw en de omliggende gronden.

Als we dit hele programma uitvoeren, geeft dat schematisch volgend resultaat:

Zorg voor personen met een beperking (Borgerstein vzw):

 • Berkendries: doorgedreven zorgverlening voor 100 cliënten
 • 2 nieuwe gebouwen voor 70 personen met nood aan gespecialiseerde zorg en een nieuw dagcentrum
 • 3 nieuwbouwprojecten ‘inclusief wonen’ in de stad Mechelen voor 60 personen met een beperking

Zorg voor oudere personen (Borgerstein vzw):

 • Een nieuw woonzorgcentrum voor 120 ouderen door het samenbrengen van ‘De Beiaard’ en ‘Huize Sinte-Angela’

Ondersteuning en logistiek (Borgerstein vzw):

 • Een nieuw centraal gebouw voor onthaal, directie, administratie, keuken, wasserij en technische dienst

Publieke ruimte (gemeente Sint-Katelijne-Waver):

 • Na heraanleg en inrichting zal het park toegankelijk blijven voor de omliggende bewoners en de hele wijk.

Private ontwikkeling (consortium Bergesteyn):

 • Nieuwbouw van 18 erkende assistentiewoningen (doelgroep +80-jarigen). Borgerstein vzw zal hiervoor optreden als erkend dienstverlener (‘vergunde zorgaanbieder’).
 • Nieuwbouw appartementen ‘assisted living’ (doelgroep +60-jarigen)
 • Nieuwbouwappartementen in het kader van sociale huisvesting..
 • Luxe-appartementen met 1-2-3 slpk in het seminariegebouw.
 • Ondergrondse en bovengrondse parkeermogelijkheden.
 • Professionele diensten op het vlak van persoonsverzorging en kleine commerciële functies.
 • Een kinderdagverblijf.
 • Terbeschikkingstelling van bouwkavels.

Gestaag wordt dit totaalproject uitgerold. In 2017 bouwden wij een nieuw maatwerkbedrijf aan de Kempenarestraat tegenover de tuinbouwveiling waardoor de terreinen op de site vrijkwamen voor de nieuwe zorggebouwen.De drie stadsprojecten voor inclusief wonen kregen een concrete invulling in de Schijfstraat (start werken eind 2019), Lange Nieuwstraat (start in 2020) en de Merodestraat (fase bouwtoelating – nog onder voorbehoud).Voor de zorggebouwen werd de start gegeven in november 2019 en wordt de oplevering voorzien tegen het najaar 2021.De private ontwikkeling zal eveneens opstarten in 2020, maar de verbouwing van het seminariegebouw kan pas beginnen nadat Borgerstein vzw met haar cliënten zal verhuisd zijn (eind 2021).

‘Van Borgerstein tot Borgerwijk’ is dus meer dan een slogan. Het wordt een tastbare werkelijkheid voor vele mensen met een lichte tot zeer zware beperking, tijdens de dag of permanent, op de site en in de stad. Voor oudere personen met fysieke of mentale problemen, betekent het wonen met faciliteiten voor pittige 80+-ers en stoere 60+-ers. De hele site biedt een nieuw leefomgeving voor gezinnen en alleenstaanden, een plek voor ontmoeting en verzorging, met een openbaar park voor de hele lokale gemeenschap.

People for all seasons!

Meer info over ons nieuwbouwproject vind je hier.