Gemeente Borgerstein vzw

een schenking te doen

Met de Koning Boudewijnstichting heeft de Stichting Borgerstein een 'Fonds Borgerstein' opgericht. Je kan er een eenmalig bedrag overmaken of met een permanente opdracht bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks een bepaald bedrag storten. Klik hier om een online gift te doen.

Wie een een gift doet, heeft recht op een belastingvermindering van 60% (voorheen was dit 45%). Je ontvangt je attest in het voorjaar van het jaar na je gift(en). Je voegt dit toe aan je belastingaangifte. 

BE10 0000 0000 0404

Koning Boudewijnstichting - 1000 Brussel

Mededeling ***182/0650/00061***

(gestructureerd nummer speciaal voor Borgerstein)

Samen met onze cliënten bedanken we je alvast voor je bijdrage!