Gemeente Borgerstein vzw

een schenking te doen aan het Fonds Borgerstein

Met de Koning Boudewijnstichting heeft de Stichting Borgerstein een 'Fonds Borgerstein' opgericht. Je kan er een eenmalig bedrag overmaken of met een permanente opdracht bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks een bepaald bedrag storten.

Giften van minstens 40 EUR per jaar geven recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift. Het belastingsattest wordt je automatisch toegestuurd in het voorjaar. Zo krijg je een deel van je gift terug via de belastingen.

BE10 0000 0000 0404

Koning Boudewijnstichting - 1000 Brussel

Mededeling ***182/0650/00061***

(gestructureerd nummer speciaal voor Borgerstein)

Samen met onze cliënten bedanken we je alvast voor je bijdrage!