Gemeente Borgerstein vzw

Schrijf u in voor een obligatielening

Met grote voldoening hebben wij mogen ervaren dat Borgerstein op veel steun kan rekenen. Het vooropgestelde bedrag van € 1.000.000 werd vlot bereikt, waarvoor dank. Inschrijven op de obligatielening Borgerstein vzw is bijgevolg niet meer mogelijk. Het inschrijvingsformulier werd van de website gehaald.

Plaats u op de reservelijst! 

Door een eenvoudig mailtje te sturen naar obligatie@borgerstein.be met uw naam en adres, telefoonnummer en het bedrag dat u had willen onderschrijven, kunnen wij u op de reservelijst plaatsen. Misschien is de kans klein, maar indien op 9 juli bepaalde inschrijvers hun storting niet hebben overgemaakt, vervalt hun inschrijving. In dat geval zal Borgerstein, in volgorde van het tijdstip van aanmelding, contact opnemen met de kandidaat-inschrijvers op de reservelijst om hun inschrijving alsnog mogelijk te maken. Alle personen op de reservelijst zullen in ieder geval in de loop van de week van 13 juli een mail ontvangen bij definitieve afsluiting.