Gemeente Borgerstein vzw

een duo-legaat

Bij een duo-legaat laat de persoon een deel van zijn bezittingen als erfenis na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. De techniek kan fiscaal interessant zijn als de erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen.

Hoe werkt de techniek van het duo-legaat? Eerst een woordje uitleg over erfenisrechten. Die zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een vriend of vriendin moet dus een flinke hap uit de erfenis afstaan aan de fiscus. Tenzij de overledene een deel van zijn vermogen overmaakt aan een organisatie zoalsĀ Borgerstein, die verplicht wordt om de successierechten van de vriend of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat.

Een voorbeeld
Een erfgenaam zonder familieband met de overledene betaalt in Vlaanderen 45 procent successierechten op een erfenis tot 75.000 euro. Als een man zonder familie een vermogen van 25.000 euro nalaat aan zijn beste vriend, houdt die dus 13.750 euro over. De overledene had zijn vriend beter 15.000 euro gelaten en de overige 10.000 euro aan Borgerstein geschonken, met de opdracht de successierechten van de vriend te betalen. Laten we even de berekening maken! vriend betaalt in dit geval géén successierechten en behoudt 15.000 euro. Dat is 1250 euro meer dan in het eerste voorbeeld. Borgerstein betaalt 45 procent erfenisrechten op de 15.000 euro van de vriend, dat is 6750 euro. De organisatie moet verder ook rechten betalen op de 10.000 euro die ze zelf kreeg. In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een vzw 8,8 procent. Op 10.000 euro geeft dat 880 euro. Borgerstein betaalt dus in totaal 7630 euro aan de fiscus en houdt 2370 euro over. Zowel de vriend als de vzw zijn beter af.

Is het duo-legaat ook voordelig voor erfenissen aan dichte familieleden?
Je moet altijd nauwkeurig de rekening maken, maar de techniek levert ook broers en zussen een voordeel op. Voor erfgenamen in rechte lijn is het duo-legaat nuttig als de erfenis meer dan 250.000 euro bedraagt.

Het successierecht van 8,8 procent is geldig in Vlaanderen. Gelden in Wallonië en Brussel andere tarieven voor vzw’s?
Het Waalse gewest hanteert een vergelijkbaar tarief van 7 procent, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het 25 procent. Alleen een vzw die fiscale attesten mag uitreiken, zoals Borgerstein, betaalt er "maar" 12,5 procent. In Brussel is het duo-legaat dus fiscaal minder interessant.