Gemeente Borgerstein vzw

Doelgroep

Elke volwassene met een verstandelijke beperking en een persoonsvolgend budget (PVB) kan een ondersteuningsvraag stellen in Borgerstein. Voor meer informatie over het persoonsvolgend budget, klik hier.

Doorheen de jaren hebben wij expertise opgebouwd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking (volwassen personen) en een bijkomende problematiek. Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), psychische problemen, ernstige motorische beperkingen en dementie vragen elk een professionele en specifieke aanpak op verschillende levensdomeinen.