Gemeente Borgerstein vzw

Dagondersteuning

Elke mens heeft nood aan een zinvolle dagbesteding. De ene persoon heeft hierbij al meer ondersteuning nodig dan de andere. Wij gaan samen met de cliënt op zoek naar een daginvulling op maat. We houden hierbij rekening met de mogelijkheden van de cliënten, met de mogelijkheden van Borgerstein en met de mogelijkheden die de reguliere maatschappij ons biedt.

Heel wat cliënten maken enkel gebruik van de dagondersteuning. Zij kunnen kiezen voor een voltijdse dagondersteuning (d.w.z. 5 dagen per week) of een deeltijdse dagondersteuning. De dagondersteuning wordt ook aangeboden aan cliënten die in Borgerstein wonen.

Wij onderscheiden 2 grote vormen van dagondersteuning: dagondersteuning in de leefgroep en dagondersteuning in de ateliers. Een derde vorm van dagondersteuning is het enclavewerk. Dit willen we graag in de toekomst verder uitbreiden. Elke dagondersteuningsvorm op zich kent heel wat variëteit en diversiteit. Een vierde dagondersteuning is het projectwerk. Dit kan zowel vanuit de leefgroep als vanuit de ateliers vertrekken en vormt een mooie aanvulling.

In het kader van de persoonsvolgende financiering nemen we ons dagaanbod momenteel onder de loep. In 2018 zullen we een bevraging doen wat zinvolle dagbesteding kan zijn voor onze cliënten. Met deze resultaten gaan we aan de slag om een nieuw dagbestedingskader uit te werken.