Gemeente Borgerstein vzw

Directie

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van Borgerstein.

Samenstelling directiecomité

  • Geert Milh - algemeen directeur
  • Veerle Van Edom - directeur ouderenzorg
  • Annick Vanaverbeke - directeur gehandicaptenzorg
  • Geert Milh - directeur maatwerkbedrijf WEBO
  • Véronique Van Looveren - directeur personeel en administratie
  • Peter Busschots - directeur financiën
  • Wouter Liekens - directeur logistieke dienst
  • Kathy Marinus - adjunct-directeur logistiek