Gemeente Borgerstein vzw

Tevredenheidsmeting

De afdeling ouderenzorg voert, sinds een aantal jaren op regelmatige basis, een tevredenheidsmeting uit bij de cliënten. Het systematisch bevragen van cliënten wordt beschouwd als een waardevol instrument voor het opvolgen van kwaliteit en het streven naar een meer cliëntgerichte organisatie.

Een eerste meting werd uitgevoerd in 2012 en wordt elke 3 jaar herhaald. Deze bevraging omvat een breed gamma aan thema’s namelijk zorgaanbod, activiteitenaanbod, externe dienstverlening, informatie en contacten met het personeel, de manier waarop het zorgteam met de cliënt omgaat, inspraak, accommodatie en infrastructuur, onderhoud en maaltijden.