Gemeente Borgerstein vzw

Inspraak

Het woonzorgcentrum streeft naar een relatie waarin zorgverleners, cliënten en familie samen praten, denken en beslissingen nemen. De hoofdverpleegkundigen zijn dagelijks een aanspreekpunt waar je met al je vragen, wensen en opmerkingen terecht kan.

Uiteraard spreekt het voor zich dat cliënten en familieleden steeds rechtstreeks bij de directie terecht kunnen.

Gebruikersraad: De gebruikersraad vergadert minstens 4 maal per jaar. De cliënt of de familie kan er advies, suggesties en bemerkingen uitbrengen die betrekking hebben op de algemene werking van het woonzorgcentrum.

Signaalkaart: De signaalkaarten kunnen gebruikt worden om ideeën, klachten, vragen, waarderingen en agendapunten voor de gebruikersraad te uiten.