Gemeente Borgerstein vzw

Animatie

Het animatieteam bestaat uit een ergotherapeut en animatoren. Hun opdracht bestaat erin om het welzijn van onze cliënten te bevorderen.

Het animatieteam organiseert verschillende activiteiten op basis van de interesses van de cliënten zoals: bloemschikken, wandelen, gezelschapsspellen spelen, bewegingsleer en crea-activiteiten.

Naast een aantal grotere activiteiten werken ze ook specifieke activiteiten voor kleinere doelgroepen uit, waarbij nu eens het geheugen, dan weer het sociaal contact of de motoriek gestimuleerd wordt.