CAROLINE - begeleider

“Ik was het studeren moe. Ik wou aan het werk. Met mijn diploma Leefgroepenwerking kon ik aan de slag in Borgerstein. Het leuke is: toen ik hier een tijdje werkte, wou ik meer weten, meer inzicht. Aangemoedigd door mijn collega’s ben ik opnieuw beginnen te studeren. Ik volg nu orthopedagogie in het volwassenenonderwijs. Veel van wat ik daar opsteek, herken ik en kan ik meteen toepassen op het werk. Dat is erg fijn en motiverend. Ik ben blij dat Borgerstein mij die kans geeft. Ik werk voltijds, maar één dag per week volg ik les in Leuven.

Werken met mensen met een beperking voelt heel gewoon voor mij. Mijn nonkel Dirk heeft ook een beperking. We zien elkaar meerdere keren per week. Hij vindt het geweldig dat ik in Borgerstein werk!

In de leefgroep verblijven veertien cliënten en soms iemand extra in crisisopvang. De meesten zijn twintigers of dertigers. Ze hebben een motorische beperking en een lichte tot matige verstandelijke beperking. Ik begeleid hen in het dagelijkse leven. Ik help bij de zorg, de hygiëne, de maaltijden en de activiteiten. Ze kunnen altijd bij me terecht voor een luisterend oor. Ook mensen met een beperking maken zich soms zorgen of piekeren weleens.

Geregeld gaan we met een cliënt op stap: naar de winkel, de zoo, de stad of het zwembad. Op wandelafstand is er een aangepast zwembad met een plafondlift en warm water. Veel cliënten vinden het heerlijk om in het water te liggen. Bij alles wat we doen, betrekken we het netwerk van de cliënt: de ouders, het gezin, de bewindvoerder… Als we gaan zwemmen, kan er iemand van de familie mee als ze dat willen. Dat is dubbel plezier voor de cliënt!

Ik werk ondertussen vijf jaar in Borgerstein. Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is om mezelf te blijven. Dat is ook voor de cliënten het gemakkelijkste: eens ze je kennen, weten ze wat ze aan je hebben.

De sfeer in het team is prima. We zijn een relatief jong en zeer gedreven team. We sturen elkaar aan. Nu we naar het nieuwe gebouw verhuisd zijn, is het nog eens zo leuk. De ruimtes zijn groter, de deuren breder en alles is comfortabeler. Voor de cliënten, maar ook voor ons”