Gemeente Borgerstein vzw

Stappenplan

Een aanvraag tot opname in het woonzorgcentrum kan:

  • door het invullen van de opnameaanvraag en medische vragenlijst (zie documenten onderaan)
  • door het maken van een afspraak via de maatschappelijk werker An Steurs: tel. 015 56 02 11 of e-mail: oz.sociale.dienst@borgerstein.be

Tijdens een eerste kennismaking krijg je een rondleiding in het woonzorgcentrum. Na deze rondleiding kan je je laten inschrijven op de wachtlijst. Iedere aanvraag tot verblijf in het woonzorgcentrum wordt grondig onderzocht in het kader van je zorgnood. In principe komt iedere oudere, die omwille van gezondheids-en/of psychosociale redenen niet langer in zijn eigen woonst of in een andere zorgvoorziening kan verblijven, in aanmerking voor een opname in het woonzorgcentrum.