Gemeente Borgerstein vzw

Missie en visie

Woonzorgcentrum De Beiaard biedt voor oudere personen een aangepaste woonomgeving met 'zorg op maat', die gericht is op continue kwaliteit van leven (concept integrale zorg).

Dit houdt in: een kwaliteitsvolle verzorging, een comfortabele thuis- en woonomgeving en een aangepast animatieaanbod, gericht op de behoeften van de oudere persoon en het behoud van zijn verworven fysische, psychische en sociale competenties.

Wij bieden deze zorg aan met respect voor de privacy, de persoonlijke waardigheid en de levensbeschouwing van iedere oudere persoon en in afstemming met zijn familie of sociaal netwerk.

Klik hier voor de missie en visie van Borgerstein vzw.