Gemeente Borgerstein vzw

Hoe verloopt je eerste dag?

In samenspraak met de hoofdverpleegkundige wordt de opnamedag en het uur gepland. De opname gebeurt steeds op een weekdag en bij voorkeur in de late voormiddag. Samen met je familie kan je kennismaken met je nieuwe thuis, het zorgteam en de andere cliënten.