Gemeente Borgerstein vzw

Voor wie

In principe kan elke 65-plusser die omwille van gezondheids- en/of psychosociale redenen niet langer in zijn eigen woonst of een andere zorgvoorziening kan verblijven, in ons woonzorgcentrum komen wonen. Binnen ons opnamebeleid richten we ons echter op ouderen met een zware fysieke zorgvraag en personen met dementie.