Gemeente Borgerstein vzw

Onze aanpak

Zorg op maat

We gaan na wat we kunnen doen om de competenties van oudere personen te behouden of verder te ontwikkelen, opdat zij als individu en als lid van de gemeenschap zolang mogelijk lichamelijk, psychisch en sociaal kunnen blijven functioneren.

Persoonlijke levenskwaliteit

De levenskwaliteit van iedere oudere persoon wordt bepaald door objectieve en subjectieve factoren van welbevinden. We gaan na of de oudere persoon tevreden is met het leven dat hij leidt, en of hij een algemeen gevoel van welbevinden ervaart.

Bijzondere zorg waar nodig

Wij ontwikkelen en versterken een behoeftegerichte dienstverlening naar oudere personen met dementie (en hun familie) om ook voor deze belangrijke doelgroep zorg op maat te kunnen bieden. Wij bouwen de palliatieve zorg uit tot een continue, actieve en totale zorg voor oudere personen tijdens de laatste fase van hun leven en in afstemming met hun persoonlijkheid en hun omgeving.