Gemeente Borgerstein vzw

Zorginspectie

Woonzorgcentra worden op regelmatige basis geïnspecteerd. Zij moeten immers voldoen aan een aantal erkennings- en kwaliteitsnormen. Die inspectie gebeurt door Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De Vlaamse Zorginspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg via onaangekondigde inspecties. Zorginspectie streeft ernaar om elk erkend woonzorgcentrum minstens om de 3 jaar te inspecteren. Zij willen op die manier een zo concreet mogelijk beeld krijgen van de dagelijkse werking in een voorziening.

Op 19 september 2018 kreeg woonzorgcentrum Huize Sinte-Angela bezoek van Zorginspectie. Huize Sinte-Angela scoorde positief op een heel deel geïnspecteerde items: profiel en aantal cliënten, infrastructuur (bewonerskamers, ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik, gemeenschappelijk sanitair, comfort, veiligheid, waardigheid, huiselijkheid en privacy, buitenruimte), onderhoud, personeelsinzet, continuïteit van de zorgverlening en inspraak.

We kregen een aantal opmerkingen in verband met de infrastructuur:

  • Sommige badkamers (in de kamers van de cliënten) zijn niet toegankelijk met rolwagens en aan de toiletten ontbreekt vaak een tweede handgreep.
  • Er is geen rookruimte ter beschikking voor de cliënten waardoor er een volledig rookverbod is binnen het woonzorgcentrum.
  • Er zijn onvoldoende rustpunten in de gang.

Eind mei schakelden we in de woonzorgcentra over naar een nieuwe versie van het zorgdossier, waardoor een deel items opnieuw moeten ingevuld worden. Tot op de dag van de inspectie was dit nog niet volledig in orde. Daarnaast kregen we een opmerking over handhygiëne; sommige medewerkers droegen nog een ring.

Alle verbeterpunten werden met de grootste aandacht bekeken en opgevolgd. Op basis van de geformuleerde tekortkomingen en/of verbeterpunten werd er een actieplan opgesteld. Een deel van de opmerkingen over de infrastructuur (rookruimte, toegankelijkheid van badkamers) zal worden meegenomen naar de nieuwbouw. Ondertussen proberen we met organisatorische maatregelen de tekortkomingen te beperken of te verhelpen (extra steunmogelijkheid aan het toilet, rustpunt in de gang, controle op de handhygiëne, aanvullen van de zorgdossier, …).