Gemeente Borgerstein vzw

Zorginspectie

Woonzorgcentra worden op regelmatige basis geïnspecteerd. Zij moeten immers voldoen aan een aantal erkennings- en kwaliteitsnormen. Die inspectie gebeurt door Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De Vlaamse Zorginspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg via onaangekondigde inspecties. Zorginspectie streeft ernaar om elk erkend woonzorgcentrum minstens om de 3 jaar te inspecteren. Zij willen op die manier een zo concreet mogelijk beeld krijgen van de dagelijkse werking in een voorziening.

Op 31 juli 2018 kreeg woonzorgcentrum De Beiaard bezoek van Zorginspectie. De Beiaard scoorde positief op een heel deel geïnspecteerde items: profiel en aantal cliënten, onderhoud, personeelsinzet, verschillende aspecten van het zorgdossier, continuïteit van de zorgverlening, handhygiëne, dagprijs en facturatie.

Zorginspectie had een opmerking over de infrastructuur, namelijk het niet beschikken over zonwering. In alle kamers zijn er wel zonwerende gordijnen aanwezig, maar deze beletten het zicht naar buiten en dat is een vereiste vanuit de wetgeving. Een tweede opmerking ging over het hitteplan. Op de dag van de inspectie (een warme zomerdag) werden de gordijnen niet overal dichtgetrokken om de warmte maximaal buiten te houden.

Alle verbeterpunten werden met de grootste aandacht bekeken en opgevolgd. Op basis van de geformuleerde tekortkomingen en/of verbeterpunten werd er een actieplan opgesteld. De opmerkingen over de infrastructuur (zonwering) zal worden meegenomen naar de nieuwbouw. Ondertussen proberen we met organisatorische maatregelen de tekortkomingen te beperken (bv. extra aandacht voor het hitteplan).