Gemeente Borgerstein vzw

Borgerstein bouwt voor u

Op deze pagina vind je regelmatig updates over de ontwikkelingen van ons nieuwbouwproject.

Borgerstein investeert in de toekomst en heeft dan ook ambitieuze bouwplannen. De afdeling gehandicaptenzorg en de afdeling ouderenzorg zullen volledig vernieuwd worden tegen 2021. Dit laat ons toe om het woonaanbod volledig af te stemmen op onze cliënten. Het maatwerkbedrijf WEBO verhuisde eind 2017 naar een nieuwbouw in de Kempenarestraat te Sint-Katelijne-Waver.

Op 4 juli 2018 nam de raad van bestuur een belangrijke beslissing in verband met de uitvoering van het masterplan. Er werd beslist om de opdracht te gunnen aan de THV Bergesteyn. De projectontwikkeling is in handen van CORES Development, VANHOUT Projects, MONUMENT Real Estate en J.DELENS. Voor de architectuur tekenen Architectenvennootschap AR-TE (Leuven) en Stéphane BEEL (Gent). In een eerste fase zullen de nieuwe zorggebouwen worden gerealiseerd voor 70 personen met een beperking die nood hebben aan gespecialiseerde zorg. Daarnaast wordt er ook een dagcentrum gebouwd voor zowel 170 interne als voor 50 externe cliënten van de afdeling gehandicaptenzorg. Voor ouderenzorg worden de 2 huidige woonzorgcentra Huize Sinte-Angela en De Beiaard samengebracht in 1 nieuw gebouw.

Beeld van het toekomstig woonzorgcentrum

Beeld van het nieuwe dagcentrum (links) en het administratief gebouw (rechts).

Momenteel zijn we volop bezig met het verkrijgen van alle vergunningen voor het ganse project. Half november werd de verkavelingsvergunning voor de hele ontwikkeling ingediend bij het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver. Dit laat ons toe om nadien de bouwvergunning aan te vragen. Als alles volgens plan verloopt en de gemeente de ontwerpen voor verkaveling, gebouwen en wegen kan goedkeuren tegen de vakantieperiode van 2019, kunnen de werken na het bouwverlof worden aangevat.

Meer info: www.borgerwijk.be.