Gemeente Borgerstein vzw

Cliëntenraad

De cliëntenraad van de afdeling gehandicaptenzorg bestaat uit een aantal cliënten, de directeur gehandicaptenzorg, de algemeen orthoagoog en een afgevaardigde van de gebruikersraad. Deze vergadering behandelt overkoepelende thema’s die de cliënten aanbelangen.