Gemeente Borgerstein vzw

Stagiair

Via stages kom je als student al vroeg in aanraking met de beroepswerkelijkheid. Ze laten je proeven van de dagelijkse realiteit van het beroep, en geven je de kans om specifieke vaardigheden en attitudes te verwerven. In De Beiaard proberen we dan ook om de stagemogelijkheden zo goed mogelijk af te stemmen op de theorie die je als student al kreeg aangeboden. In De Beiaard kan je terecht als stagiair voor verschillende functies:

  • paramedici
  • verpleegkundigen
  • zorgkundigen
  • ...

Wens je een stageplaats aan te vragen of wil je graag meer informatie? Stuur dan een e-mail naar stage@borgerstein.be of bel naar de personeelsdienst: Cynthia De Hoef via 015 56 02 95.