Gemeente Borgerstein vzw

Verslagen cliëntenraad

De cliëntenraad van de afdeling gehandicaptenzorg bestaat uit 8 cliënten, de directeur gehandicaptenzorg, de algemeen orthoagoog en een afgevaardigde van de gebruikersraad. Deze vergadering behandelt overkoepelende thema’s die de cliënten aanbelangen.