Gemeente Borgerstein vzw

Begeleid werk

Heel wat cliënten hebben een arbeidsgerichte vraag. Een betaalde job is meestal niet haalbaar omwille van het rendementsverlies, maar dat betekent niet dat de cliënten nergens aan de slag kunnen. Samen met hen gaan onze jobcoaches op zoek naar een werkplek binnen het reguliere arbeidscircuit. Ze kunnen hier dan onbezoldigd gaan werken. Eens een gepaste werkplek gevonden is, worden de taken aangeleerd door de jobcoaches. Nadien kan de werkgever en de cliënt blijven genieten van opvolging.

Cliënten zijn o.a. tewerkgesteld in scholen, winkels, kinderopvang, groendienst, bibliotheek, rechtbank, woonzorgcentra, ziekenhuizen, maneges, enz.