Gemeente Borgerstein vzw

Augustus-september 2019

Ons domein is in volle transformatie. De bouwvergunning voor de nieuwe zorggebouwen werd door het gemeentebestuur afgeleverd. De afbraak van WEBO is een feit! Het verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek is afgerond. In aanloop naar de eigenlijke start van de werken op de site (oktober 2019) worden op het terrein de nodige voorbereidingen getroffen: werfinrichting, terreinvoorbereiding, plaatsing van afsluitingen en aanleg van wegenis- en rioleringswerken.