Gemeente Borgerstein vzw

April 2020

Ondanks het coronavirus wordt er toch verder gewerkt aan de nieuwbouw, weliswaar op een lager tempo.

De werken aan de twee gebouwen voor personen met een beperking gaan vlot vooruit. Het gebouw voor de cliënten die nood hebben aan gespecialiseerde zorg staat zo goed als onder dak. Hier is ook een groot deel van de gevelsteen al gemetseld. Over enkele weken komen hier ramen en deuren. Binnen wordt er gestart met de technieken en de scheidingswanden.
 
Het gebouw voor de dagactivering zit tussen de kruinen van de bomen van het park. De bovenste verdieping moet er nog op en dan is het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Het zicht op Berkendries, de werf en de wijde omgeving is prachtig!

Aan het hoofdgebouw hebben keuken en wasserij hun volume en krijgt de ruwbouw van de kantoren vorm.

De eerste verdieping van het gebouw voor ouderenzorg staat er bijna helemaal op.

Uiteraard is er vertraging door de coronacrisis, maar alles wordt in het werk gesteld om dit tot het minimum te beperken. Met tal van maatregelen in het kader van de 'social distancing', handhygiëne en maskerdracht zal het tempo terug worden verhoogd.