Gemeente Borgerstein vzw

Aan de slag bij WEBO

WEBO is een niet-geautomatiseerd bedrijf. Dit wil zeggen dat het grootste gedeelte van de werkhandelingen manueel worden uitgevoerd en dus niet met machines. WEBO is, in vergelijking met de andere Vlaamse beschutte werkplaatsen, een relatief klein bedrijf. Onze kleinschaligheid leidt tot enkele opportuniteiten! Zo kunnen we onze werknemers een aangename werksfeer bieden met maximale kansen op een job die aangepast is aan hun mogelijkheden. Onze werknemers maken deel uit van het personeel van Borgerstein. Hun loons- en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld zoals in de rest van de sector en er is inspraak in de bedrijfsvoering via de ondernemingsraad van Borgerstein.

Werken in WEBO kan als: