Gemeente Borgerstein vzw

Borgerstein bouwt voor u

Welkom in de Borgerwijk!

Borgerwijk woont/zorgt/werkt/beleeft

Op deze pagina vind je regelmatig updates over de ontwikkelingen van ons nieuwbouwproject.

Borgerstein investeert in de toekomst en heeft dan ook ambitieuze bouwplannen. De afdeling gehandicaptenzorg en de afdeling ouderenzorg zullen volledig vernieuwd worden tegen 2021. Dit laat ons toe om het woonaanbod volledig af te stemmen op onze cliënten. Het maatwerkbedrijf WEBO verhuisde eind 2017 naar een nieuwbouw in de Kempenarestraat te Sint-Katelijne-Waver.

Op 4 juli 2018 nam de raad van bestuur een belangrijke beslissing in verband met de uitvoering van het masterplan. Er werd beslist om de opdracht te gunnen aan de THV Bergesteyn. De projectontwikkeling is in handen van CORES Development, VANHOUT Projects, MONUMENT Real Estate en J.DELENS. Voor de architectuur doen we een beroep op Archipelago. In een eerste fase zullen de nieuwe zorggebouwen worden gerealiseerd voor 70 personen met een beperking die nood hebben aan gespecialiseerde zorg. Daarnaast wordt er ook een dagcentrum gebouwd voor zowel 170 interne als voor 50 externe cliënten van de afdeling gehandicaptenzorg. Voor ouderenzorg worden de 2 huidige woonzorgcentra Huize Sinte-Angela en De Beiaard samengebracht in 1 nieuw gebouw. Het seminariegebouw krijgt een nieuwe invulling en het park krijgt een centrale rol in de kern Pasbrug-Nieuwendijk.

Meer info: www.borgerwijk.be.

Het toekomstig woonzorgcentrum

De seniorenflats (links) en het woonzorgcentrum

 

Een kamer in het woonzorgcentrum

 

In het linkse gebouw voorzien we een fijne woonplek voor cliënten met autismespectrumstoornissen en cliënten met een psychische kwetsbaarheid. In het rechtse gebouw bevindt zich het dagcentrum.

Het nieuwe dagcentrum (links) en het administratief gebouw (rechts). 

Voor de hele wijk streven we naar een open en groen karakter. In het masterplan is er dan ook veel groene ruimte voorzien. Een meerwaarde voor onze cliënten en bezoekers!